Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Các Trung tâm đi bộ trong khu vực của bạn là:

袁杰, ở Trùng Khánh, Quận Giang Bắc ID Trung tâm: AR118 Tên cửa hàng:微软授权店 Tên liên hệ: 联系人: 袁杰 Điện thoại: 18883280818 Địa chỉ: 1f-1001, cyber Computer City, Guanyinqiao Pedestrian Street, Jiangbei District, Chongqing Mã bưu điện: 400020

余波, ở Trùng Khánh, Quận Giang Bắc ID Trung tâm: AR121 Tên cửa hàng: 微软授权店 Tên liên hệ: 联系人: 余波 Điện thoại: 15023112046địa chỉ: LG Floor, Far East Department Store, guanyinqiao Pedestrian Street, Jiangbei District, Chongqing  Mã bưu điện: 400020

余莹莹, ở Trùng Khánh, Jiulongpo ID Trung tâm: AR122 Tên cửa hàng: 微软授权店 Tên liên hệ: 联系人: 余莹莹 Điện thoại: 18502351422 Địa chỉ: shiqiaopu, Jiulongpo District, Chongqing Municipality, buynow 1F-E06 Mã bưu điện: 400041

赵本湘, ở Trùng Khánh, Jiulongpo ID Trung tâm: DCQ01 Tên liên hệ: 联系人: 赵本湘  Điện thoại: 023-68794976 Địa chỉ: No. 9-6-1, Floor 9, TaiXing Computer City, Shiqiaopu, Jiulongpo District, Chongqing Mã bưu điện: 400039

 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×