Dù bạn đang học hay chuyển trường, hãy mang theo những tài liệu giá trị nhất của mình — bao gồm bản chép lại, liên hệ quan trọng và các dự án tiền tố. Sử dụng hướng dẫn này để tìm hiểu thêm về việc di chuyển dữ liệu từ tài khoản trường học của bạn đến tài khoản cá nhân.

Tăng năng suất của bạn trong lớp học. Học viên và giảng viên tại trường đủ điều kiện có thể truy nhập miễn phí Microsoft Teams, PowerPoint, OneNote và hơn thế nữa.

Kiểm tra tính đủ điều kiện của bạn

Cá nhân hóa hành trình của bạn. Nhận Microsoft Word, Excel, 5 GB dung lượng OneDrive, các mẫu có thể tùy chỉnh và nhiều hơn thế nữa với một Microsoft 365 khoản cá nhân. 

Đăng ký miễn phí

văn bản thay thế

Lưu trữ tất cả các tệp của bạn ở một nơi. Sử dụng Mover với OneDrive giúp dễ dàng chuyển các tệp của bạn từ tài khoản trường học sang tài khoản cá nhân của bạn.

Chuyển các tệp trường học của bạn

văn bản thay thế

Cung cấp cho tệp của bạn một lớp bảo mật bổ sung bằng cách sử dụng Kho lưu trữ cá nhân OneDrive. Cảm thấy yên tâm khi tải lên bản chép lại, thư giới thiệu, tài liệu nhận dạng cá nhân và nhiều thông tin khác.

Bảo vệ tệp của bạn

văn bản thay thế

Duy trì kết nối với mạng của bạn. Di chuyển danh bạ của Outlook.com hoặc các dịch vụ email khác vào tài khoản Microsoft cá nhân bằng Outlook nhập và xuất tệp của bạn.

Di chuyển các liên hệ của bạn

văn bản thay thế

Giữ cho dòng giao tiếp của bạn. Chuyển email và cuộc hẹn trên lịch từ tài khoản trường học của bạn sang tài khoản cá nhân của bạn.

Xuất lịch và hộp thư của bạn

văn bản thay thế

Mang theo OneNote ghi chép và bài tập của bạn. Lưu bản sao sổ tay trường học, bài tập trong tài Microsoft Teams và tài liệu lớp học hỗ trợ vào tài khoản cá nhân của bạn.

Lưu bản sao công việc của bạn

văn bản thay thế

Quản lý dữ liệu Microsoft Edge của bạn.Di chuyển bộ sưu tập trang web, mật khẩu và tùy chọn trình duyệt từ tài khoản trường học, trình duyệt web khác và nhiều thứ khác sang tài khoản Microsoft Edge cá nhân của bạn.

Đồng bộ tài khoản của bạn

Tài nguyên khác

Trợ giúp về giáo dục & học tập

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×