Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Người dùng có một hoặc nhiều người đại diện được gán cho hộp thư của họ.

  • Người đại diện tạo yêu cầu gặp mặt mới và được mình là người tham dự.

Trong trường hợp này, cuộc họp tự động được thêm vào mỗi người đại diện lịch như chấp nhận và gửi phản hồi "chấp nhận".

Thông tin

Hiện tượng này là do thiết kế trong với Microsoft Exchange Server. Khi người đại diện thêm mình lên một cuộc họp, Exchange coi đây là một xác nhận rằng những người đại diện muốn tham dự. Do đó, Exchange tự động chấp nhận cuộc họp đại diện cho những người đại diện.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×