We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Lưu ý Thuật sĩ cấu hình kết hợp được bao gồm trong Exchange Management Console trong Microsoft Exchange Server 2010 không được hỗ trợ. Do đó, bạn không nên sử dụng thuật sỹ kết hợp cấu hình cũ. Thay vào đó, sử dụng thuật sĩ cấu hình kết hợp Office 365 có sẵn tại http://aka.ms/HybridWizard. Để biết thêm thông tin, hãy xem thuật sĩ cấu hình kết hợp Office 365 dành cho Exchange 2010.

VẤN ĐỀ

Bạn có một bố trí kết hợp Microsoft Exchange Online trong Microsoft Office 365 và chỗ Microsoft Exchange Server, và bạn đã cấu hình thư mục công cộng tại chỗ trong Exchange Server 2010 hoặc Exchange Server 2007. Các thư mục này còn là gọi là thư mục công cộng hợp lệ.

Trong trường hợp này, người dùng đã được tạo trong Exchange Online nhận được thông báo lỗi sau khi cô hoặc anh cố gắng truy cập vào các thư mục công cộng hợp lệ:

Không thể mở rộng thư mục. Không thể mở nhóm thư mục.
Sự cố mạng đang ngăn cản kết nối với Microsoft Exchange

NGUYÊN NHÂN

Sự cố này xảy ra nếu hộp thư cho người dùng được tạo trong Exchange Online và không có một đối tượng người dùng tại chỗ liên quan đến xác thực vào thư mục công cộng.

GIẢI PHÁP

Cho vấn đề này được giải quyết, hộp thư Exchange Online phải được liên kết với tài khoản người dùng tại chỗ. Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2641663 cách sử dụng SMTP phù hợp để phù hợp với chỗ tài khoản người dùng cho tài khoản người dùng Office 365 đồng bộ hóa thư mục

THÔNG TIN KHÁC

Để biết thêm thông tin, hãy xem bài viết sau đây của Microsoft TechNet:

Cấu hình các thư mục công cộng chỗ hợp lệ để triển khai kết hợp
Bạn vẫn cần trợ giúp? Vào Cộng đồng Microsoft hoặc diễn đàn TechNet Exchange.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×