Gán lại bài tập trong Microsoft nhóm

Nhóm Microsoft cho phép bạn sử dụng lại các bài tập mà bạn đã tạo trong bất kỳ nhóm nào, cho dù đó là từ lớp khác mà bạn hiện đang giảng dạy hoặc một lớp đã quá khứ bạn đã lưu trữ. Để tái sử dụng một nhiệm vụ:

 1. Dẫn hướng đến kênh chung của lớp hiện tại của bạn, sau đó chọn bài tập.

 2. Chọn tạo > từ hiện có.

  Chọn từ hiện có để đăng lại bài tập.
 3. Chọn lớp học mà ban đầu bạn đã tạo bài tập, rồi chọn tiếp theo.

  Chọn một lớp để tái sử dụng.
 4. Sau đó, chọn bài tập mà bạn muốn sử dụng lại, rồi chọn tiếp theo .

  Chọn một nhiệm vụ để tái sử dụng.
 5. Nhiệm vụ sẽ tạo lại tất cả thông tin bạn đã bao gồm trước đó. Chỉnh sửa bất kỳ chi tiết về bài tập nào bạn cần thay đổi, sau đó chọn lớp học hoặc học viên riêng lẻ để gán công việc đó.

 6. Chọn gán. Điều này sẽ thông báo cho học viên của bạn về nhiệm vụ mới.

Tài nguyên bổ sung dành cho giảng viên

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×