Triệu chứng

Khi bạn tìm cách gửi email từ Outlook bằng tài khoản POP3 hoặc IMAP, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Thông báo lỗi: 0x800CCC80-không có phương pháp xác thực nào được máy chủ này hỗ trợ.

Nguyên nhân

Lỗi được mô tả trong phần triệu chứng có thể xảy ra nếu tài khoản email Outlook của bạn không được cấu hình để đăng nhập vào máy chủ thư đến trước khi gửi thư, nhưng nhà cung cấp dịch vụ Internet của bạn (ISP) yêu cầu bạn xác thực trước khi gửi email qua SMTP.

Các điều kiện khác không được mô tả trong bài viết này cũng có thể gây ra lỗi tương tự.

Giải pháp

Bạn có thể sử dụng Outlook để sửa chữa tài khoản email của mình hoặc bật đăng nhập vào máy chủ thư đến trước khi gửi tùy chọn thư cho tài khoản email của bạn.

Để biết thêm thông tin về việc sửa chữa hoặc cấu hình tài khoản email Outlook của bạn, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở tri thức Microsoft:

287532 Cách đặt cấu hình các tài khoản email Internet trong Outlook

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×