Triệu chứng

Khi tìm cách chạy giao diện người dùng, bạn có thể thấy lỗi này:

Lỗi Uibelementmismatch

Xác nhận sự cố

Lỗi này thường xảy ra nếu dòng giao diện người dùng của bạn có thuộc tính "dùng toạ độ" đặt thành dòng chính xác và dòng giao diện người dùng không thể xác định được phần tử phù hợp bằng cách dùng toạ độ. Có thể là phiên bản của ứng dụng đã ghi khác nhau từ phiên bản của ứng dụng được sử dụng trong khi phát lại có thể làm cho sự khác biệt này.

Kiểm tra xem phiên bản ứng dụng mà bạn đang sử dụng khi ghi và phiên bản ứng dụng đang được sử dụng để phát lại cùng.

Giải quyết các bước

Nếu bạn thấy rằng phiên bản của các ứng dụng khác nhau giữa ghi và phát lại,

  • Cài đặt phiên bản ứng dụng đã được sử dụng trong khi ghi trên máy tính (hoặc)

  • Ghi lại các bước bằng cách dùng phiên bản của ứng dụng sẵn dùng khi phát lại.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×