Mục lục
×
Microsoft Teams for Education

Hướng dẫn có thể tải xuống

Khám phá các nhóm, Office 365 và các công cụ khác từ Microsoft Education. 

Hướng dẫn nhanh về các nhóm Microsoft dành cho giáo dục 

Tải xuống và chia sẻ các mẹo nhóm với đồng nghiệp của bạn. 

Xemhttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2131549PDF

Hình minh họa màn hình thiết bị di động và màn hình máy tính

Ngày trong cuộc sống: giảng dạy trong nhóm và Office 365

Xem các khả năng trong một ngày giảng dạy từ xa từ nhóm và các ứng dụng giáo dục khác của Office 365.

Xemhttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2131293PDF

Hình minh họa một người ở một bàn trước máy tính

Hướng dẫn bắt đầu nhanh dành cho học viên của Microsoft 

Tải xuống đối với các mẹo ngoại tuyến, tất cả để có thể truy nhập vào các nhóm. 

Xemhttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2131456PDF

Hình minh họa các thiết bị với Microsoft mở nhóm

Ngày trong cuộc sống: tìm hiểu trong nhóm và Office 365

Làm theo hướng dẫn sau đây thông qua một ngày mẫu của học tập từ xa và kết nối với giáo viên và bạn cùng lớp của bạn.

Xemhttps://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=2131293PDF

Hình minh họa một người trẻ tại một bàn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×