Hỗ trợ Office 2016 cho CRM cho Outlook 2013

Triệu chứng

Ứng dụng khách CRM 2013 cho Outlook không cài đặt trong Outlook 2016 bằng thông báo lỗi sau đây: "quá trình cài đặt đã không thành công. Thiết lập không thể tiếp tục vì Microsoft Office Outlook không được cài đặt "

Giải pháp

Để giải quyết, vui lòng làm theo các bước dưới đây: Bước 1: cài đặt ứng dụng Dynamics CRM cho Outlook 2013 từ https://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=40344 Bước 2: cài đặt Dynamics CRM 2013 gói dịch vụ 1 cho CRM for Outlook từ https://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=43109 Bước 3: cài đặt Dynamics CRM 2013 gói dịch vụ 1 Update Rollup 4 cho CRM for Outlook từ https://www.Microsoft.com/en-US/download/details.aspx?ID=51185 Bước 4: cài đặt bản cập nhật quan trọng đối với Dynamics CRM 2013 gói dịch vụ 1 Update Rollup 4 cho CRM for Outlook từ http://www.Microsoft.com/download/details.aspx?FamilyID=4d0339a2-4181-4c92-81d8-9a3f4cdc57fd

Thông tin Bổ sung

Lỗi sau đây sẽ xuất hiện trong bản ghi CRM cho Outlook: 15:51:03 | Thông tin | Lỗi trong khi nhận được đường dẫn Outlook. exe từ thông tin cấu phần MSI: 1607. 15:51:03 | Thông tin | Lỗi trong khi nhận được đường dẫn Outlook. exe từ thông tin về cấu phần MSI: 1607.15:51:03 | Cảnh báo | Lỗi OutlookError 15:51:03 | Thông tin | Thiết lập không thể tiếp tục vì Microsoft Office Outlook không được cài đặt.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×