Hỗ trợ trợ năng cho Outlook

Hỗ trợ trợ năng cho Outlook

Ký hiệu Đọc to với nhãn Nội dung về bộ đọc màn hình. Chủ đề này nói về cách sử dụng bộ đọc màn hình với Office

Bài viết này dành cho những người bị khiếm thị sử dụng chương trình đọc màn hình với các sản phẩm Office và là một phần của Bộ nội dung Trợ năng Office. Để được trợ giúp chung, hãy xem trang chủ Trợ giúp về Office.

Để biết hướng dẫn về các ứng dụng thư và lịch dành cho Windows 10, hãy tham khảo mục hỗ trợ trợ năng cho thư và lịch dành cho Windows 10.

Để biết các hướng dẫn về màn hình cảm ứng dành cho điện thoại Windows, hãy tham khảo mục hỗ trợ trợ năng cho thư Outlook và lịch dành cho Windows Phone.

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Outlook. Để tìm thông tin về cách tạo email Outlook dễ truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook

Làm việc với email Outlook

Làm việc với văn bản, danh sách và bố trí trong email

Thêm liên kết, bảng, hình ảnh, chữ ký hoặc cuộc bỏ phiếu vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với lịch Outlook

Xem thêm

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập cho người Khuyết tật

Cải thiện khả năng truy cập với Bộ kiểm tra trợ năng

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Outlook cho iOS. Để tìm thông tin về cách tạo email Outlook dễ truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook

Làm việc với email Outlook

Làm việc với văn bản trong email

Thêm hình ảnh vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với lịch Outlook

Xem thêm

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập cho người Khuyết tật

Trên trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng dành cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Microsoft Outlook cho Android. Để tìm thông tin về cách tạo email Outlook dễ truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook

Làm việc với email Outlook

Làm việc với văn bản trong email

Thêm hình ảnh vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với lịch Outlook

Xem thêm

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập cho người Khuyết tật

Trên Trang này, bạn có thể tìm thấy liên kết tới các bài viết trợ giúp về trợ năng được viết cho những người sử dụng bộ đọc màn hình với Outlook trên web. Để tìm thông tin về cách tạo email có thể truy nhập cho người Khuyết tật, hãy xem giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập cho người Khuyết tật.

Bắt đầu sử dụng các tính năng trợ năng trong Outlook

Làm việc với email trong Outlook

Làm việc với văn bản, danh sách và bố trí trong email

Thêm hình ảnh, bảng, nối kết, chữ ký hoặc cuộc bỏ phiếu vào email

Làm việc với email đã nhận

Làm việc với lịch trong Outlook

Xem thêm

Giúp email Outlook của bạn dễ truy nhập cho người Khuyết tật

Cải thiện khả năng truy cập với Bộ kiểm tra trợ năng

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×