Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý: Chúng tôi đã thay đổi tên ứng dụng Điện thoại của bạn thành Liên kết Điện thoại của Microsoft. Ngoài ra, ứng dụng Đồng hành Điện thoại của bạn cho Android giờ đây được gọi là Liên kết với Windows. Để biết thêm thông tin, hãy xem Giới thiệu Liên kết Điện thoại của Microsoft và Liên kết với Windows.

Bước 1: Hoàn thành các bước hủy liên kết trên thiết bị Android và Surface Duo của bạn

Bắt đầu bằng cách kiểm tra xem thiết bị Android của bạn có ứng dụng đi động nào. Tham khảo danh sách này để xem liệu thiết bị của bạn có hỗ trợ Liên kết với Windows (được cài đặt sẵn). Nếu thiết bị của bạn không có trong danh sách này, hãy chuyển sang mục tiếp theo. 

Nếu bạn có ứng dụng Liên kết với Windows (được cài đặt sẵn) trên thiết bị Android của mình:

 1. Đi tới mục Cài đặt > Kết nối thiết > Liên kết Windows > giới thiệu về Liên kết với Windows.

  hoặc

  Trượt nhanh xuống từ đầu màn hình để hiển thị Panel Nhanh, rồi chọn Liên kết đến Windows

 2. Bấm vào tài khoản Microsoft của bạn. 

 3. Cuộn xuống đến Liên kết tới Windows bạn sẽ thấy địa chỉ email và tài khoản Microsoft đã sử dụng trước đây của mình.

 4. Bấm Loại bỏ tài khoản.

 5. Chuyển sang mục "Bước 2" ở bên dưới để hoàn tất việc hủy liên kết.

Nếu bạn có Liên kết tới Windows Surface Duo của mình:

 1. Mở ứng Liên kết với Windows của bạn bằng cách đi vào pa-nen Truy nhập Nhanh, sau đó nhấn và giữ biểu tượng Liên kết Windows bạn.

 2. nhẹ vào Tài khoản, sau đó gõ nhẹ vào địa chỉ email.

 3. Cuộn xuống Tài khoản của bạn - Liên kết Windows, rồi bấm vào địa chỉ email.

 4. Bấm Loại bỏ tài khoản.

 5. Chuyển sang mục "Bước 2" ở bên dưới để hoàn tất việc hủy liên kết.

 Nếu bạn có Liên kết với Windows (đã tải xuống) trên một số thiết bị Android khác:

 1. Trên một số thiết bị Android, hãy mở ứngLiên kết với Windows của bạn.

 2. Ở góc trên bên phải, nhấn vào biểu tượng Cài đặt trang.

 3. Nhấn vào Tài khoản.

 4. Tìm tài khoản Microsoft, rồi nhấn đăng xuất.

 5. Chuyển sang mục "Bước 2" bên dưới để hoàn tất hủy liên kết.

Bước 2: Hoàn thành các bước bỏ liên kết trên PC của bạn

 1. Trên PC, mở trình duyệt, chuyển đến https://account.microsoft.com/devices/android-ios, sau đó đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của bạn. 

 2. Bạn sẽ thấy danh sách tất cả các thiết bị được kết nối của mình. Đối với từng loại, hãy chọn Bỏ liên kết.

 3. Quay lại ứng dụng Liên kết Điện thoại trên PC của bạn, sau đó đóng và mở lại ứng dụng để áp dụng các thay đổi về việc hủy liên kết.

Thiết bị của bạn hiện đã được hủy liên kết. Bạn có thể tiếp tục sử dụng bất kỳ thiết bị được liên kết nào khác với ứngLiên kết Điện thoại này. Nếu muốn sử dụng lại một thiết bị đã hủy liên kết với Liên kết Điện thoại trong tương lai, bạn sẽ cần phải liên kết lại các thiết bị đó. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×