Hiển thị các ô trống, giá trị null (#N/A) và dữ liệu trang tính ẩn trong biểu đồ

Theo mặc định, dữ liệu được ẩn trong hàng và cột trong trang tính sẽ không được hiển thị trong biểu đồ và các ô trống hoặc giá trị null sẽ được hiển thị dưới dạng khoảng trống. Đối với hầu hết các loại biểu đồ, bạn có thể hiển thị dữ liệu ẩn trong biểu đồ.

Đối với các loại biểu đồ đường, phân tán và radar, bạn cũng có thể thay đổi cách thức các ô trống và các ô Hiển thị lỗi #N/A sẽ được hiển thị trong biểu đồ. Thay vì Hiển thị các ô trống dưới dạng khoảng trống, bạn có thể hiển thị các ô trống dưới dạng giá trị bằng không (0) hoặc bạn có thể kéo các khoảng trống bằng đường kẻ. Đối với các giá trị #N/A, bạn có thể chọn để hiển thị những tài liệu đó là một ô trống hoặc kết nối các điểm dữ liệu với một đường kẻ. Ví dụ sau đây cho thấy hành vi của Excel với từng tùy chọn này.

Các tùy chọn để hiển thị các ô trống

Dữ liệu bị thiếu trong ô 4 ngày, biểu đồ hiển thị khoảng cách trong đường kẻ
Dữ liệu bị thiếu trong ô trong ngày 4, biểu đồ hiển thị đường tương ứng tại điểm bằng không
Dữ liệu bị thiếu trong ô 4 ngày, biểu đồ kết nối trong suốt ngày 4

Các tùy chọn cho các ô có #N/A

#N/A trong ô 4 của ngày, biểu đồ hiển thị khoảng cách trong đường kẻ
#N/A trong ô 4 của ngày, biểu đồ hiển thị kết nối trong suốt ngày 4

Thay đổi cách mà các ô trống, giá trị null (#N/A), và các hàng và cột ẩn được hiển thị trong biểu đồ

 1. Bấm vào biểu đồ mà bạn muốn đổi.

 2. Đi tới công cụ biểu đồ trên dải băng, sau đó trên tab thiết kế , trong nhóm dữ liệu , bấm chọn dữ liệu.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Bấm vào ô ẩn và trống.

  Hộp thoại biểu đồ Excel cho các ô ẩn và trống
 4. Trong hộp Hiển thị ô trống dưới dạng: tùy chọn, hãy bấm khoảng trống, bằngkhông hoặc kết nối các điểm dữ liệu với đường kẻ.

  Lưu ý: Trên biểu đồ tán xạ Hiển thị chỉ đánh dấu (không có đường kết nối), bạn có thể hiển thị các ô trống dưới dạng khoảng trống hoặc chỉ bằng không — bạn không thể kết nối các điểm dữ liệu bằng đường kẻ.

 5. Bấm vào Hiển thị #N/a dưới dạng tùy chọn ô trống nếu bạn không muốn Excel có thể vẽ các điểm đó.

  Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

  Lưu ý: 

 6. Bấm vào tùy chọn Hiển thị dữ liệu trong hàng và cột ẩn nếu bạn muốn Excel có thể vẽ dữ liệu ẩn.

Đầu Trang

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Chủ đề Liên quan

Toàn bộ các bước tạo biểu đồ

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×