Hiển thị hoặc ẩn các đường lưới biểu đồ

Để giúp dữ liệu trong biểu đồ hiển thị các trục trở nên dễ đọc hơn, bạn có thể hiển thị các đường lưới biểu đồ ngang và dọc. Các đường lưới sẽ mở rộng từ bất kỳ trục ngang và dọc nào trong toàn vùng vẽ của biểu đồ. Bạn cũng có thể hiển thị các đường lưới sâu trong biểu đồ 3D. Được hiển thị cho các đơn vị chính và đơn vị phụ, đường lưới sẽ căn thẳng với các khấc chia độ chính và khấc chia độ phụ trên trục khi các khấc chia độ được hiển thị. Bạn không thể hiển thị đường lưới cho những loại biểu đồ không hiển thị trục, như biểu đồ hình tròn và biểu đồ vành khuyên.

Biểu đồ hiển thị đường lưới ngang, dọc và sâu

1    Đường lưới ngang

2    Đường lưới dọc

3    Đường lưới sâu

Lưu ý: Quy trình sau áp dụng cho Office 2013 và các phiên bản mới hơn. Bạn đang tìm kiếm các bước trong Office 2010?

Hiển thị đường lưới biểu đồ

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trên biểu đồ bạn muốn thêm đường lưới biểu đồ.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Bố trí Biểu đồ, bấm vào Thêm Thành phần Biểu đồ, trỏ tới Đường lưới, rồi bấm vào tùy chọn đường lưới bạn muốn hiển thị. Bạn có thể đặt con trỏ chuột vào từng tùy chọn để xem trước phần hiển thị đường lưới.

  Chọn tùy chọn đường lưới trên menu Đường lưới

  Lưu ý: Các tùy chọn sẽ thay đổi tùy theo kiểu biểu đồ. Ví dụ: nếu biểu đồ là biểu đồ 3D, bạn sẽ thấy các tùy chọn Đường lưới sâu, còn nếu biểu đồ có một trục ngang phụ, bạn sẽ thấy các tùy chọn Đường lưới trục ngang và Đường lưới trục dọc phụ.

Ẩn đường lưới biểu đồ

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trên biểu đồ bạn muốn ẩn đường lưới biểu đồ.

 2. Trên tab Thiết kế, trong nhóm Bố trí Biểu đồ, bấm vào Thêm Thành phần Biểu đồ, trỏ tới Đường lưới, rồi bấm vào tùy chọn đường lưới bạn muốn ẩn. Bạn có thể đặt con trỏ chuột vào từng tùy chọn để xem trước phần hiển thị đường lưới.

  Chọn tùy chọn đường lưới trên menu Đường lưới

  Ngoài ra, bạn có thể chọn những đường lưới biểu đồ ngang hoặc dọc mình muốn loại bỏ, rồi nhấn vào DELETE.

Làm theo các bước sau để hiển thị đường lưới biểu đồ:

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trên biểu đồ bạn muốn thêm đường lưới biểu đồ.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Trục, hãy bấm Đường lưới.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Đối với các đường lưới ngang, hãy bấm vào Đường lưới Ngang Chính, rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

  • Đối với các đường lưới ngang phụ, hãy bấm vào Đường lưới Ngang Phụ.

   Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn dùng với những biểu đồ hiển thị một trục ngang phụ. Để biết thêm thông tin, xem mục Thêm hoặc loại bỏ trục phụ trong biểu đồ.

  • Đối với các đường lưới dọc, hãy bấm vào Đường lưới Dọc Chính, rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

  • Đối với các đường lưới dọc phụ, hãy bấm vào Đường lưới Dọc Phụ.

   Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn dùng với những biểu đồ hiển thị một trục dọc phụ. Để biết thêm thông tin, xem mục Thêm hoặc loại bỏ trục phụ trong biểu đồ.

  • Đối với các đường lưới sâu trên biểu đồ 3D, hãy bấm vào Đường lưới Sâu, rồi bấm vào tùy chọn bạn muốn.

   Lưu ý: Tùy chọn này chỉ sẵn dùng khi biểu đồ được chọn là biểu đồ 3D thực sự, chẳng hạn như biểu đồ cột 3D.

Làm theo các bước sau để ẩn đường lưới biểu đồ:

 1. Bấm vào vị trí bất kỳ trên biểu đồ bạn muốn ẩn đường lưới biểu đồ.

 2. Trên tab Bố trí, trong nhóm Trục, hãy bấm Đường lưới.

  Ảnh Ribbon Excel

 3. Hãy thực hiện một hoặc nhiều thao tác sau:

  • Bấm vào Đường lưới Ngang Chính, Đường lưới Dọc Chính hoặc Đường lưới Sâu (trên biểu đồ 3D), rồi bấm vào Không có.

  • Bấm vào Đường lưới Ngang Phụ hoặc Đường lưới Dọc Phụ, rồi bấm vào Không có.

   Lưu ý: Những tùy chọn này chỉ sẵn dùng khi biểu đồ chứa trục ngang phụ hoặc trục dọc phụ.

  • Chọn đường lưới biểu đồ ngang hoặc dọc bạn muốn loại bỏ, rồi nhấn vào DELETE.

Thêm hoặc định dạng đường lưới

Để giúp dữ liệu trong biểu đồ dễ đọc hơn, bạn có thể hiển thị các đường lưới biểu đồ ngang và dọc, mở rộng trên toàn vùng vẽ của biểu đồ. Bạn cũng có thể hiển thị các đường lưới sâu trong biểu đồ 3D. Đường lưới có thể được hiển thị cho các đơn vị chính và đơn vị phụ, đồng thời căn thẳng với các khấc chia độ chính và khấc chia độ phụ trên trục khi các khấc chia độ được hiển thị.

 1. Bước này chỉ áp dụng cho Word for Mac: trên menu xem , bấm vào bố trí in.

 2. Bấm vào biểu đồ, rồi bấm vào tab Thiết kế Biểu đồ.

 3. Bấm vào Thêm Thành phần Biểu đồ > Đường lưới.

 4. Chọn trục bạn muốn áp dụng các đường lưới hoặc bấm vào Xem thêm Tùy chọn Đường lưới để mở ngăn Định dạng Đường lưới Chính. Bạn có thể thay đổi độ trong suốt, thêm mũi tên và áp dụng các hiệu ứng đổ bóng, vầng sáng và cạnh mềm.

  Tùy thuộc vào loại biểu đồ hoặc bảng dữ liệu, một số tùy chọn đường lưới có thể không sẵn dùng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×