Triệu chứng

Chú ý Bài viết này thay thế bài viết Cơ sở Kiến thức số 976902.

Quan trọng Bài viết này mô tả một bản cập nhật giúp ngăn sự cố sau đây. Để biết thêm thông tin về cách phục hồi sau khi sự cố này xảy ra, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

Máy tính của bạn có thể bị treo hoặc khởi động lại thì hiển thị màn hình đen với thông báo lỗi "0xc0000034" sau khi bạn cài đặt Gói Dịch vụ 1 trên Windows 7 hoặc Windows 2008 R2Để biết từng bước khôi phục thân thiện với người sử dụng sau khi sự cố xảy ra, xem bài viết sau trên trang web của Microsoft.Xem xét trường hợp sau:

  • Bạn cài đặt Windows 7 Gói Dịch vụ 1 (SP1), Windows 2008 R2 Gói Dịch vụ 1 (SP1) hoặc Windows Embedded Standard 7 SP1 trên một máy tính.

  • Bạn cài đặt một số bản cập nhật khác trước khi bạn khởi động lại máy tính để hoàn tất quá trình cài đặt. Hoặc gói dịch vụ được cài đặt cùng một lúc với các bản cập nhật khác bằng cách sử dụng Windows Server Update Services (WSUS).

Trong tình huống này, máy tính có thể dừng đáp ứng hoặc khởi động lại. Nếu máy tính khởi động lại, bạn nhận được thông báo lỗi giống như sau trên màn hình đen:

0xC0000034

Chú ý Nếu máy tính không phản hồi và bạn khởi động lại máy tính, bạn cũng nhận được thông báo lỗi tương tự.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do Windows cố gắng thực hiện các thao tác trong Primitive Operation Queue (POQ) hai lần trong quá trình cài đặt gói dịch vụ. Nỗ lực lần hai để thực hiện những thao tác này không thành công (vì các thao tác đã được thực hiện). Do đó, Windows tạo ra lỗi "0xc0000034".

Giải pháp

Cần cài đặt bản cập nhật này để khắc phục sự cố trên với Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows Embedded Standard 7 SP1, đồng thời để tránh sự cố này lặp lại với các bản cập nhật trong tương lai.

Thông tin cập nhật

Cách nhận bản cập nhật này

Windows Update

Để giải quyết sự cố này trong Windows 7 SP1, Windows Server 2008 R2 SP1 và Windows Embedded Standard 7 SP1, cài đặt bản cập nhật này từ .

Trung tâm tải xuống của Microsoft

Bạn có thể tải xuống các tệp sau đây từ Trung tâm Tải xuống của Microsoft:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Bạn có góp ý gì thêm không? (Không bắt buộc)

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×