Giới thiệu

Bài viết này mô tả các bản vá được bao gồm trong Hotfix 1 cho Microsoft System Center 2016 máy ảo quản lý Update Rollup 1. Ngoài ra, bài viết này chứa hướng dẫn cài đặt hotfix này.

Không có bản Cập Nhật không có bàn điều khiển quản trị viên hoặc khách nhân là một phần của hotfix này. Tuy nhiên, cài đặt hotfix này yêu cầu bạn Cập Nhật máy chủ nhân trên tất cả các VMM quản lý máy chủ.

Lưu ý Bạn phải có bản Cập Nhật 1 cho hệ thống 2016 Center Virtual Machine Manager cài đặt để áp dụng hotfix này.

Sự cố được khắc phục trong hotfix này

Khi bạn sử dụng trình quản lý máy ảo sống di chuyển máy ảo từ một máy chủ đang chạy một phiên bản của Windows Server 2016 sang một máy chủ đang chạy phiên bản khác nhau của Windows Server 2016, trang vị trí đặt điểm số máy chủ đích. Khi sự cố này xảy ra, di chuyển bị chặn, và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Không thể di chuyển hoặc sao chép máy ảo máy VM_name vì phiên bản phần mềm ảo hoá trên các máy chủ không khớp với phiên bản phần mềm ảo hóa máy ảo trên nguồn version_number. Di chuyển hoặc nhân bản, máy ảo phải dừng lại và không chứa bất kỳ trạng thái đã lưu.


Sự cố này xảy ra khi máy chủ nguồn và đích đang chạy phiên bản khác nhau của Windows Server 2016. Nếu máy chủ nguồn và đích đang chạy cùng một phiên bản của Windows Server 2016, hoặc nếu một máy chủ đang chạy Windows Server 2012 R2 và máy chủ đang chạy Windows Server 2016, bạn không gặp phải sự cố này.

Để khắc phục sự cố này, di chuyển máy ảo bên ngoài trình quản lý máy ảo bằng cách sử dụng trình quản lý cụm chuyển đổi dự phòng.

Làm thế nào để tải xuống và cài đặt Hotfix 1 cho hệ thống Trung tâm 2016 Virtual Machine Manager bản Cập Nhật 1

Thông tin tải xuống

Gói hotfix cho trình quản lý máy ảo có sẵn bằng cách tải xuống thủ công.

Tải xuống thủ công

Hãy truy cập trang web sau đây để tải xuống thủ công gói hotfix danh mục Cập Nhật của Microsoft:

Download Tải xuống gói Cập Nhật máy chủ quản lý máy ảo ngay bây giờ.
Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tệp hỗ trợ của Microsoft, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức của Microsoft:

119591 cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ dịch vụ trực tuyếnMicrosoft đã quét vi-rút tệp này. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép đối với tệp.

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải Cập Nhật cuộn lên 1 cho hệ thống 2016 Center Virtual Machine Manager cài đặt để áp dụng hotfix này.

Để tự cài đặt gói hotfix, hãy chạy lệnh sau từ dấu nhắc lệnh nâng cao:

msiexec.exe /update <packagename Ví dụ: để cài đặt Hotfix 1 (KB3208888), hãy chạy lệnh sau:

msiexec.exe /update kb3208888_vmmserver_amd64.msp

Tệp được Cập Nhật trong bản cập nhật này

Quản lý máy ảo máy chủ KB3208888

Tệp đã được thay đổi

Phiên bản

Engine.Deployment.dll

4.0.1968.10

vmmAgent.exe

4.0.1968.10

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×