GIỚI THIỆU

Gói này là để giải quyết vấn đề tương thích ̀i trong System Center Configuration Manager 2007 gói dịch vụ 2 (sp2) với các sản phẩm giấy phép số lượng lớn của Microsoft. Hotfix rollup này giải quyết các vấn đề và phát hành tháng 11 năm 2010:

 • Truy vấn cho ̀i "Giấy phép 01A" báo cáo không phát hiện giấy phép Microsoft SQL Server 2008.

 • Truy vấn cho ̀i "Giấy phép 01A" báo cáo không phát hiện giấy phép Microsoft SQL Server 2008 R2.

 • Truy vấn cho ̀i "Giấy phép 01A" báo cáo không phát hiện giấy phép phiên bản Microsoft SQL Server 2000 trừ của Microsoft SQL Server 2000 RTM.

 • Truy vấn cho ̀i "Giấy phép 01A" báo cáo không phát hiện giấy phép Microsoft Exchange Server 2007.

 • Truy vấn cho ̀i "Giấy phép 01A" báo cáo không phát hiện giấy phép Microsoft Exchange Server 2010.

 • Truy vấn cho thông tin tài sản "Giấy phép 01A" báo cáo không đúng báo cáo Microsoft Office 2007 cá nhân như Microsoft Office Small Business 2007.

 • Truy vấn cho ̀i "Giấy phép 01A" báo cáo không phát hiện giấy phép sản phẩm Microsoft Office 2010.

 • Truy vấn cho ̀i "Giấy phép 01A" báo cáo không phát hiện giấy phép sản phẩm Microsoft Visual Studio 2010.

 • Truy vấn thông tin tài sản "Giấy phép 06A" và "Cấp phép 06B" báo cáo không phát hiện giấy phép SQL Server 2008.

 • Truy vấn thông tin tài sản "Giấy phép 06A" và "Cấp phép 06B" báo cáo không phát hiện giấy phép Exchange Server 2010.

 • Truy vấn thông tin tài sản "Giấy phép 01A" báo cáo không đúng báo cáo một cặp mới cho một số phiên bản của Windows Vista, Windows Server 2008 R2 hoặc Windows 7. Một mục nhập không đúng được báo cáo là Windows XP. Mục vào cặp được báo cáo là phiên bản hệ điều hành chính xác.

 • Truy vấn thông tin tài sản "Phần mềm 01A" báo cáo báo cáo truy cập phiên bản của SQL Server 2008 R2 hoặc SQL Server 2008 không chính xác. Số báo cáo là hai lần số thực.

Giải pháp

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt gói được mô tả ở sau kiến thức Microsoft:

2536089 Hotfix rollup cho các vấn đề tương thích ̀i trong System Center Configuration Manager 2007 SP2: tháng 4 năm 2011

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

2263826 Hotfix rollup cho nội dung thông tin trong hệ thống Center Virtual Machine Manager 2007 SP2Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×