Lưu ý: Ứng dụng Internet Explorer 11 trên máy tính sẽ ngừng hoạt động và ngừng hỗ trợ vào ngày 15 tháng 6 năm 2022 (để biết danh sách có những nội dụng trong phạm vi, hãy xem câu hỏi thường gặp). Các ứng dụng và site IE11 mà bạn sử dụng hôm nay có thể mở trong một Microsoft Edge với chế độ Internet Explorer. Tìm hiểu thêm tại đây.

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn sử Internet Explorer 10 trên máy tính đang chạy Windows 8.

  • Bạn đặt Internet Explorer 10 làm chương trình mặc định để mở trang web.

  • Bạn chạy một ứng dụng sử dụng phương pháp LaunchFileAsync trên máy tính, chẳng hạn như Microsoft OneDrive.

  • Bạn tìm cách mở một tệp .html, .xml hoặc .gif mở từ bên trong ứng dụng.

Trong kịch bản này, Internet Explorer 10 thể mở tệp. Ngoài ra, bạn sẽ nhận được thông báo lỗi sau:

Internet Explorer không thể hiển thị trang web.

Lưu ý Phương pháp LaunchFileAsync được sử dụng để khởi động ứng dụng mặc định được liên kết với tệp được chỉ định. 

Giải pháp

Thông tin cập nhật bảo mật

Để giải quyết vấn đề này, hãy cài đặt bản cập nhật bảo mật tích lũy mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện điều này, hãy truy cập website của Microsoft sau đây:

http://update.microsoft.com
Ghi chú

  • Bản cập nhật này được tích hợp lần đầu trong bản cập nhật bảo mật sau:

    2817183 MS13-028: Bản cập nhật Bảo mật Tích lũy cho Internet Explorer: 09/04/2013

  • Để biết thêm thông tin kỹ thuật về bản cập nhật bảo mật lũy tích mới nhất cho Internet Explorer, hãy đi đến các website Microsoft sau đây:

    http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspx

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau đây để xem bài viết trong Cơ sở Tri thức Microsoft:

824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×