Lưu ý: Ứng dụng Internet Explorer 11 trên máy tính sẽ ngừng hoạt động và ngừng hỗ trợ vào ngày 15 tháng 6 năm 2022 (để biết danh sách có những nội dụng trong phạm vi, hãy xem câu hỏi thường gặp). Các ứng dụng và site IE11 mà bạn sử dụng hôm nay có thể mở trong một Microsoft Edge với chế độ Internet Explorer. Tìm hiểu thêm tại đây.

Giới thiệu về bản cập nhật này

Tiêu chuẩn Bảo mật Truyền dẫn Nghiêm ngặt HTTP (HSTS) giúp bảo vệ chống lại các biến thể của cuộc tấn công giữa người có thể dải thông báo Bảo mật Tầng Vận chuyển (TLS) ra khỏi việc liên lạc với máy chủ và làm cho người dùng dễ bị tổn thương.

Bắt đầu từ ngày 9 tháng 6 năm 2015, bản cập nhật bảo mật tích lũy (KB 3058515), chúng tôi cung cấp các tính năng bảo vệ được HSTS cung cấp cho Internet Explorer 11 trên Windows 8.1, Windows Server 2012 R2, Windows 7 và Windows Server 2008 R2 SP1. HSTS cũng sẵn dùng trong cả Internet Explorer 11 và Trình Microsoft Edge trên Windows 10.

Các nhà phát triển site có thể sử dụng chính sách HSTS để giúp bảo mật kết nối bằng cách chọn tham gia vào danh sách tải sẵn HSTS giúp đăng ký các website được Microsoft Edge, Internet Explorer và các trình duyệt khác mã hóa để chuyển hướng lưu lượng HTTP đến HTTPS. Việc liên lạc với các website này từ kết nối ban đầu được tự động nâng cấp để an toàn hơn, trong khi các site không có trong danh sách và gửi tiêu đề HSTS sẽ an toàn hơn sau lần truy nhập đầu tiên. Giống như các trình duyệt khác đã triển khai tính năng này, Microsoft Edge và Internet Explorer 11 sẽ căn cứ vào danh sách tải trước của chúng trên Chromium tải trước HSTS. Microsoft dự định cập nhật danh sách tải sẵn hàng quý và chuyển giao danh sách trong bản cập nhật tích lũy Internet Explorer tương ứng. Khách hàng muốn đưa website công cộng của mình vào danh sách nên làm theo các thủ tục được xác định trên site danh sách tải trước HSTS.

Các site không có trong danh sách tải trước có thể bật HSTS thông qua tiêu đề HTTP Bảo mật-Truyền tải Nghiêm ngặt. Sau kết nối HTTPS ban đầu từ máy khách có chứa tiêu đề HSTS, trình duyệt sẽ chuyển hướng mọi kết nối HTTP sau này để được bảo mật thông qua HTTPS.

Quan trọng Theo mặc định, tính năng này được bật, vì đây là một cải thiện bảo mật quan trọng. Tuy nhiên, bạn có thể tắt tùy chọn này. Để thực hiện điều này, hãy làm theo các bước này, tùy thuộc vào cấu trúc hệ thống của bạn. 

Theo thiết kế, việc vô hiệu hóa HSTS trong Windows 10 không còn có thể nữa. Vì vậy, các hướng dẫn dưới đây sẽ chỉ hoạt động Windows 7 hoặc Windows 8.1.

Đối với hệ thống dựa trên x86

 1. Bấm vào Bắtđầu , bấmvào Chạy , nhập regedit, rồi bấm OK.

 2. Định vị khóa đăng ký phụ sau đây:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\

 3. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới rồi bấm Khóa.

 4. Nhập FEATURE_DISABLE_HSTS, rồi nhấn Enter.

 5. Bấm FEATURE_DISABLE_HSTS.

 6. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ đến Mới, rồi bấm vào giá trị DWORD.

 7. Nhập iexplore.exe.

 8. Trên menu Chỉnh sửa, bấm vào Sửa đổi

 9. Trong hộp Dữ liệu giá trị, nhập 1, rồi bấm vào OK.

  Lưu ý Các giá trị hợp lệ cho iexplore.exe khóa phụ là 0 và 1. Giá trị là 1 sẽ tắt tính năng này và 0 sẽ bật tính năng này.

 10. Thoát khỏi Registry Editor.


Đối với hệ thống dựa trên x64

 1. Bấm vào Bắtđầu , bấmvào Chạy , nhập regedit, rồi bấm OK.

 2. Định vị khóa đăng ký phụ sau đây:HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\

 3. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới rồi bấm Khóa.

 4. Nhập FEATURE_DISABLE_HSTS, rồi nhấn Enter.

 5. Bấm FEATURE_DISABLE_HSTS.

 6. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ đến Mới, rồi bấm vào giá trị DWORD.

 7. Nhập iexplore.exe.

 8. Trên menu Chỉnh sửa, bấm vào Sửa đổi

 9. Trong hộp Dữ liệu giá trị, nhập 1, rồi bấm vào OK.

  Lưu ý Các giá trị hợp lệ cho iexplore.exe khóa phụ là 0 và 1. Giá trị là 1 sẽ tắt tính năng này và 0 sẽ bật tính năng này.

 10. Định vị khóa đăng ký phụ sau đây:

  HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\Internet Explorer\Main\FeatureControl\

 11. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ chuột vào Mới rồi bấm Khóa.

 12. Nhập FEATURE_DISABLE_HSTS, rồi nhấn Enter.

 13. Bấm vào FEATURE_DISABLE_HSTS.

 14. Trên menu Chỉnh sửa, trỏ đến Mới, rồi bấm vào giá trị DWORD.

 15. Nhập iexplore.exe.

 16. Trong menu Chỉnh sửa, bấm vào Sửa đổi.

 17. Trong ô Dữ liệu giá́ trị, nhập 1, sau đó bấm OK.

  Lưu ý Các giá trị hợp lệ cho iexplore.exe khóa phụ là 0 và 1. Giá trị là 1 sẽ tắt tính năng này và 0 sẽ bật tính năng này.

 18. Thoát khỏi Registry Editor.

Thông tin cập nhật

Để bật bản cập nhật này, hãy cài đặt bản cập nhật bảo mật lũy tích mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện điều này, hãy đi tới Microsoft Update. Ngoài ra, hãy xem thông tin kỹ thuật về bản cập nhật bảo mật lũy tích mới nhất dành cho Internet Explorer.

Lưu ý Bản cập nhật này được tích hợp lần đầu trong bản cập nhật bảo mật tích lũy dành cho Internet Explorer: 09/06/2015 (MS15-056).

Tham khảo

Hãy xem thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×