Internet Explorer 11 sập khi bạn bật hoặc tắt chế độ Enterprise trong menu công cụ

Triệu chứng

Khi bạn bật hoặc tắt tính năng chế độ Enterprise trong menu công cụ của Internet Explorer 11, sự cố Internet Explorer, và bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Internet Explorer đã dừng hoạt động

Sự cố này xảy ra khi bạn chỉ định một URL "Kích hoạt" chuỗi giá trị khoá đăng ký sau được sử dụng để bật tuỳ chọn chế độ doanh nghiệp:HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main\EnterpriseModeví dụ: giá trị chuỗi Enable nằm http://localhost:13000.

Lưu ý Khi bạn đặt HTTP URL giá trị chuỗi "Kích hoạt", Internet Explorer sẽ gửi thông tin về những trang web đang được sử dụng với doanh nghiệp được chỉ định URL. Thông tin này được gửi tới hiểu các trang web có thể cần phải được thêm vào danh sách các trang web trung tâm quản lý.

Nguyên nhân

Sự cố này xảy ra do sau khi Internet Explorer sẽ gửi thông tin khi bạn bật hoặc tắt chế độ doanh nghiệp, sự cố với Internet Explorer mã gây ra sự cố sập.

Giải pháp

Thông tin cập nhật

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật.

Phiên bản Internet Explorer

Liên kết tải xuống

Bản cập nhật Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 SP1

Download Tải xuống ngay bây giờ.

Bản Cập Nhật cho Internet Explorer 11 dành cho Windows 7 SP1 cho hệ thống dựa trên x64

Download Tải xuống ngay bây giờ.

Bản cập nhật Internet Explorer 11 cho Windows 8.1

Download Tải xuống ngay bây giờ.

Bản Cập Nhật cho Internet Explorer 11 dành cho Windows 8.1 x64 dựa trên hệ thống

Download Tải xuống ngay bây giờ.

Bản cập nhật Internet Explorer 11 dành cho Windows Server 2008 R2 SP1

Download Tải xuống ngay bây giờ.

Bản cập nhật Internet Explorer 11 dành cho Windows Server 2012 R2

Download Tải xuống ngay bây giờ.

Lưu ý Bạn cũng có thể xoá HTTP URL giá trị "Kích hoạt" để giải quyết vấn đề này.

Bạn cũng có thể cài đặt bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer. Để thực hiện việc này, hãy truy cập Microsoft Update.

Thông tin kỹ thuật về bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ mới nhất cho Internet Explorer, hãy truy cập website sau của Microsoft:

http://www.microsoft.com/technet/security/current.aspxLưu ý Bản cập nhật này lần đầu tiên được bao gồm trong bản Cập Nhật bảo mật 2969262.

2969262 MS14-035: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 10 tháng 4 năm 2014

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Thông tin

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:

824684 mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×