Internet Explorer có thể bị chậm hoặc không đáp ứng khi triển khai ứng dụng web liên tục đối thoại hộp

Triệu chứng

Sau khi bạn áp dụng bản Cập Nhật bảo mật tích luỹ MS14-037 hoặc MS14-051 cho Internet Explorer, ứng dụng web thực hiện phương thức liên tiếp hộp có thể khiến Internet Explorer trở nên chậm và phản hồi theo thời gian. Sự cố này xảy ra trong phiên bản Internet Explorer 7 đến 11.

Làm thế nào để giải quyết vấn đề này

Để giải quyết vấn đề này, cài đặt bản Cập Nhật 2977629. Để biết thêm chi tiết, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2977629 MS14-052: Cập Nhật bảo mật tích luỹ cho Internet Explorer: ngày 9 tháng 4 năm 2014

Thông tin cập nhật

Điều kiện tiên quyết

Khách hàng đang chạy Windows 8.1, Windows Server 2012 R2 hoặc Windows RT 8.1 phải cài đặt bản Cập Nhật 2919355 được phát hành vào ngày tháng 4 năm 2014 trước khi cài đặt bản Cập Nhật. Để biết thêm chi tiết về bản Cập Nhật tiên quyết, hãy xem Microsoft cơ sở kiến thức bài viết 2919355.

Khách hàng đang chạy Internet Explorer 11 trên Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2 phải cài đặt bản Cập Nhật 2929437 được phát hành vào ngày tháng 4 năm 2014 trước khi cài đặt bản Cập Nhật. Để biết thêm chi tiết về bản Cập Nhật tiên quyết này, hãy xem Microsoft cơ sở kiến thức bài viết 2929437.

Thông tin đăng ký

Để sử dụng bản cập nhật trong gói này, bạn không phải thực hiện mọi thay đổi cho sổ đăng ký.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế bản cập nhật

Bản cập nhật này không thay thế bản cập nhật được phát hành trước đó.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Xem ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×