Triệu chứng

Giả định rằng bạn cài đặt Microsoft SQL Server 2014 Analysis Services (SSAS 2014) bằng cách sử dụng SysPrep để chuẩn bị một phiên bản độc lập (bước chuẩn bị ảnh). Trong khi cấu hình của ví dụ (bước hình ảnh hoàn chỉnh), bạn đặt một thư mục gốc không phải là mặc định, chẳng hạn như d: \. Trong trường hợp này, khi bạn tìm cách hoàn thành hình ảnh, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Loại ngoại lệ bên trong: System. IO. FileNotFoundException Message: <Disk Name>: \Program FILES\MICROSOFT SQL Server\MSAS12. SYSPREPSQL\OLAP\bin\Counters\msmdctr.ini HResult: 0X80070002 stack: Microsoft. SqlServer. configuration. SCO. PerformanceCounter. RegisterPerformanceCounterCore (chuỗi libraryFileName, Chuỗi openFunction, Chuỗi collectionFunction, String closeFunction, String symbolInstallPath, String counterPrefixServiceName) Microsoft. SqlServer. configuration. SCO. PerformanceCounter. RegisterPerformanceCounter (chuỗi Library, Chuỗi lệnh counterPrefixServiceName), Chuỗi Closeolinstallpath, Chuỗi counterPrefixServiceName)

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Thông tin Bổ sung

Để biết thêm thông tin về cách cài đặt SQL Server 2014 bằng cách sử dụng SysPrep, hãy đi tới site MSDN sau đây: cài đặt SQL server 2014 bằng cách sử dụng SysPrep

Cách giải quyết

Để giải quyết vấn đề này, hãy sao chép thư mục "quầy" từ thư mục gốc nơi mà hình ảnh được cài đặt vào thư mục gốc mặc định, rồi khởi động lại trình hướng dẫn.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×