Mục lục
×

Bài viết này liệt kê Microsoft SQL Server dựng năm 2016 đã được phát hành sau khi SQL Server 2016 được phát hành.

Lưu ý: Azure Kết nối Feature Pack là tùy chọn và chỉ nên được cài đặt nếu bạn có ý định kết nối SQL Server với Azure SQL Managed Instance.

Tên Cập nhật Tích lũy

Product Version

Số Cơ sở Kiến thức

Ngày Phát hành

Gói Azure Kết nối + GDR

13.0.7016.1

KB5015371

Ngày 14 tháng 6 năm 2022

Gói Azure Kết nối

13.0.7000.253

KB5014242

Ngày 19 tháng 5 năm 2022

Tên Cập nhật Tích lũy

Product Version

Số Cơ sở Kiến thức

Ngày Phát hành

SP3 + GDR

13.0.6419.1

KB5014355

Ngày 14 tháng 6 năm 2022

SP3

13.0.6300.2

KB5003279

Ngày 15 tháng 9 năm 2021

Tên Cập nhật Tích lũy

Phiên bản Sản phẩm

Số Cơ sở Kiến thức

Ngày Phát hành

SP2 + GDR

13.0.5108.50

KB5014365

Ngày 14 tháng 6 năm 2022

CU17 + Bản cập nhật Bảo mật

13.0.5893.48

KB5014351

Ngày 14 tháng 6 năm 2022

CU17

13.0.5888.11

KB5001092

Ngày 29 tháng 3 năm 2021

CU16

13.0.5882.1

KB5000645

Ngày 11 tháng 2 năm 2021

CU15 + Bản cập nhật Bảo mật

13.0.5865.1

KB4583461

Ngày 12 tháng 1 năm 2021

CU15

13.0.5850.14

KB4577775

Ngày 28 tháng 9 năm 2020

CU14

13.0.5830.85

KB4564903

Ngày 06 tháng 8 năm 2020

CU13

13.0.5820.21

KB4549825

Ngày 28 tháng 5 năm 2020

CU12

13.0.5698.0

KB4536648

Ngày 25 tháng 2 năm 2020

CU11

13.0.5598.27

KB4527378

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

CU10

13.0.5492.2

KB4524334

Ngày 08 tháng 10 năm 2019

CU8

13.0.5426.0

KB4505830

Ngày 31 tháng 7 năm 2019

CU7

13.0.5337.0

KB4495256

Ngày 22 tháng 5 năm 2019

CU6

13.0.5292.0

KB4488536

Ngày 19 tháng 3 năm 2019

CU5

13.0.5264.1

KB4475776

Ngày 23 tháng 1 năm 2019

CU4

13.0.5233.0

KB4464106

Ngày 13 tháng 11 năm 2018

CU3

13.0.5216.0

KB4458871

Ngày 20 tháng 9 năm 2018

CU2 + Bản cập nhật Bảo mật

13.0.5201.2

KB4458621

Ngày 21 tháng 8 năm 2018

CU2

13.0.5153.0

KB4340355

Ngày 16 tháng 7 năm 2018

CU1

13.0.5149.0

KB4135048

Ngày 30 tháng 5 năm 2018

SP2

13.0.5026.0

KB4052908

Ngày 24 tháng 4 năm 2018

Tên Cập nhật Tích lũy

Phiên bản Sản phẩm

Số Cơ sở Kiến thức

Ngày Phát hành

CU15

13.0.4574.0

KB4495257

Ngày 16 tháng 5 năm 2019

CU14

13.0.4560.0

KB4488535

Ngày 19 tháng 3 năm 2019

CU13

13.0.4550.1

KB4475775

Ngày 23 tháng 1 năm 2019

CU12

13.0.4541.0

KB4464343

Ngày 13 tháng 11 năm 2018

CU11

13.0.4528.0

KB4459676

Ngày 17 tháng 9 năm 2018

CU10 + Bản cập nhật Bảo mật

13.0.4522.0

KB4293808

Ngày 14 tháng 8 năm 2018

CU10

13.0.4514.0

KB4341569

Ngày 16 tháng 7 năm 2018

CU9

13.0.4502.0

KB4100997

Ngày 30 tháng 5 năm 2018

CU8

13.0.4474.0

KB4077064

Ngày 19 tháng 3 năm 2018

CU7

13.0.4466.4

KB4057119

Ngày 04 tháng 1 năm 2018

CU6

13.0.4457.0

KB4037354

Ngày 21 tháng 11 năm 2017

CU5

13.0.4451.0

KB4040714

Ngày 18 tháng 9 năm 2017

CU4

13.0.4446.0

KB4024305

Ngày 8 tháng 8 năm 2017

CU3

13.0.4435.0

KB4019916

Ngày 15 tháng 5 năm 2017

CU2

13.0.4422.0

KB4013106

Ngày 20 tháng 3 năm 2017

CU1

13.0.4411.0

KB3208177

Ngày 18 tháng 1 năm 2017

SP1

13.0.4001.0

KB3182545

Ngày 16 tháng 11 năm 2016

Tên Cập nhật Tích lũy

Phiên bản Sản phẩm

Số Cơ sở Kiến thức

Ngày Phát hành

CU9

13.0.2216.0

KB4037357

Ngày 21 tháng 11 năm 2017

CU8

13.0.2213.0

KB4040713

Ngày 18 tháng 9 năm 2017

CU7

13.0.2210.0

KB4024304

Ngày 8 tháng 8 năm 2017

CU6

13.0.2204.0

KB4019914

Ngày 15 tháng 5 năm 2017

CU5

13.0.2197.0

KB4013105

Ngày 20 tháng 3 năm 2017

CU4

13.0.2193.0

KB3205052

Ngày 18 tháng 1 năm 2017

CU3

13.0.2186.6

KB3205413

Ngày 16 tháng 11 năm 2016

CU2

13.0.2164.0

KB3182270

Ngày 22 tháng 9 năm 2016

CU1

13.0.2149.0

KB3164674

Ngày 25 tháng 7 năm 2016

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×