Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Giả định rằng bạn sử dụng các nhóm sẵn sàng trong Microsoft SQL Server. Khi bạn sử dụng ứng dụng dịch vụ bản sao bóng âm lượng (VSS) để sao lưu một cơ sở dữ liệu sẵn sàng, thao tác sao lưu có thể cố định cho hệ thống I/O vô thời hạn. Điều này khiến cho việc rendering của bất kỳ thao tác tiếp theo nào khác để đợi đến khi VSS phát ra một cách rõ ràng. Nếu bạn tìm cách chạy bản sao lưu giao dịch của cùng một cơ sở dữ liệu trong thời gian này, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:

SAO lưu không thể hoàn thành database_nameNhật ký sao lưu lệnh. Kiểm tra Nhật ký ứng dụng sao lưu để biết thông điệp chi tiết.

Lưu ý Trước khi bạn nhận được thông báo lỗi này, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

I/O được đóng băng trên cơ sở dữ liệu database_name. Không bắt buộc phải có hành động của người dùng. Tuy nhiên, nếu I/O không được tiếp tục lại ngay lập tức, bạn có thể hủy bỏ bản sao lưu.

Giải pháp

Bản sửa lỗi này được bao gồm trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Cập Nhật tích lũy 1 cho SQL Server 2017

Bản Cập Nhật tích lũy 9 cho SQL Server 2016 RTM

Bản Cập Nhật tích lũy 5 cho SQL Server 2016 gói dịch vụ 1

Cập Nhật tích lũy 8 cho SQL Server 2014 SP2

Giới thiệu về SQL Server Build:

Mỗi bản dựng mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và các bản sửa lỗi bảo mật vốn đã được xây dựng trước đó. Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2017

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016

Bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2014

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×