Chủ đề liên quan
×

SQL Server bản cập nhật tích lũy (CU) 2017

Tên cập nhật tích lũy

SQL Server bản sản phẩm

SQL Server tệp (sqlservr.exe)

Phiên bản sản phẩm Analysis Services

Phiên bản tệp Analysis Services (msmdsrv.exe)

Số Cơ sở Kiến thức

Ngày phát hành

CU31 (Mới nhất)

14.0.3456.2

2017.140.3456.2

14.0.249.94

2017.140.249.94

KB5016884

Ngày 20 tháng 9 năm 2022

CU30

14.0.3451.2

2017.140.3451.2

14.0.249.90

2017.140.249.90

KB5013756

Ngày 13 tháng 7 năm 2022

CU29

14.0.3436.1

2017.140.3436.1

14.0.249.90

2017.140.249.90

KB5010786

Ngày 30 tháng 3 năm 2022

CU28

14.0.3430.2

2017.140.3430.2

14.0.249.87

2017.140.249.87

KB5008084

Ngày 13 tháng 1 năm 2022

CU27 

14.0.3421.10

2017.140.3421.10

14.0.249.83

2017.140.249.83

KB5006944

Ngày 27 tháng 10 năm 2021

CU26 

14.0.3411.3

2017.140.3411.3

14.0.249.83

2017.140.249.83

KB5005226

Ngày 14 tháng 9 năm 2021

CU25

14.0.3401.7

2017.140.3401.7

14.0.249.75

2017.140.249.75

KB5003830

Ngày 12 tháng 7 năm 2021

CU24

14.0.3391.2

2017.140.3391.2

14.0.249.71

2017.140.249.71

KB5001228

Ngày 10 tháng 5 năm 2021

CU23

14.0.3381.3

2017.140.3381.3

14.0.249.70

2017.140.249.70

KB5000685

Ngày 24 tháng 2 năm 2021

CU22

14.0.3356.20

2017.140.3356.20

14.0.249.54

2017.140.249.54

KB4577467

Ngày 10 tháng 9 năm 2020

CU21

14.0.3335.7

2017.140.3335.7

14.0.249.51

2017.140.249.51

KB4557397

Ngày 01 tháng 7 năm 2020

CU20

14.0.3294.2

2017.140.3294.2

14.0.249.36

2017.140.249.36

KB4541283

Ngày 07 tháng 4 năm 2020

CU19

14.0.3281.6

2017.140.3281.6

14.0.249.28

2017.140.249.28

KB4535007

Ngày 05 tháng 2 năm 2020

CU18

14.0.3257.3

2017.140.3257.3

14.0.249.21

2017.140.249.21

KB4527377

Ngày 09 tháng 12 năm 2019

CU17

14.0.3238.1

2017.140.3238.1

14.0.249.17

2017.140.249.17

KB4515579

Ngày 08 tháng 10 năm 2019

CU16

14.0.3223.3

2017.140.3223.3

14.0.249.14

2017.140.249.14

KB4508218

Ngày 01 tháng 8 năm 2019

CU15

14.0.3162.1

2017.140.3162.1

14.0.249.3

2017.140.249.3

KB4498951

Ngày 23 tháng 5 năm 2019

CU14

14.0.3076.1

2017.140.3076.1

14.0.245.1

2017.140.245.1

KB4484710

Ngày 25 tháng 3 năm 2019

CU13

14.0.3048.4

2017.140.3048.4

14.0.239.1

2017.140.239.1

KB4466404

Ngày 18 tháng 12 năm 2018

CU12

14.0.3045.24

2017.140.3045.24

14.0.230.1

2017.140.230.1

KB4464082

Ngày 24 tháng 10 năm 2018

CU11

14.0.3038.14

2017.140.3038.14

14.0.228.1

2017.140.228.1

KB4462262

Ngày 20 tháng 9 năm 2018

CU10

14.0.3037.1

2017.140.3037.1

14.0.226.1

2017.140.226.1

KB4342123

Ngày 27 tháng 8 năm 2018

CU9

14.0.3030.27

2017.140.3030.27

14.0.223.1

2017.140.223.1

KB4341265

Ngày 18 tháng 7 năm 2018

CU8

14.0.3029.16

2017.140.3029.16

14.0.223.1

2017.140.223.1

KB4338363

Ngày 21 tháng 6 năm 2018

CU7

14.0.3026.27

2017.140.3026.27

14.0.223.1

2017.140.223.1

KB4229789

Ngày 23 tháng 5 năm 2018

CU6

14.0.3025.34

2017.140.3025.34

14.0.204.1

2017.140.204.1

KB4101464

Ngày 17 tháng 4 năm 2018

CU5

14.0.3023.8

2017.140.3023.8

14.0.204.1

2017.140.204.1

KB4092643

Ngày 20 tháng 3 năm 2018

CU4

14.0.3022.28

2017.140.3022.28

14.0.204.1

2017.140.204.1

KB4056498

Ngày 20 tháng 2 năm 2018

CU3

14.0.3015.40

2017.140.3015.40

14.0.202.1

2017.140.202.1

KB4052987

Ngày 04 tháng 1 năm 2018

CU2

14.0.3008.27

2017.140.3008.27

14.0.1.440

2017.140.1.440

KB4052574

Ngày 28 tháng 11 năm 2017

CU1

14.0.3006.16

2017.140.3006.16

14.0.1.439

2017.140.1.439

KB4038634

Ngày 24 tháng 10 năm 2017

RTM

14.0.1000.169

2017.140.1000.169

14.0.1.439

2017.140.1.439

Na

Ngày 29 tháng 9 năm 2017

SQL Server dựng GDR 2017

Tên cập nhật tích lũy

SQL Server bản sản phẩm

SQL Server tệp (sqlservr.exe)

Phiên bản sản phẩm Analysis Services

Phiên bản tệp Analysis Services (msmdsrv.exe)

Số Cơ sở Kiến thức

Ngày phát hành

CU29 GDR

14.0.3445.2

2017.140.3445.2

14.0.249.90

2017.140.249.90

KB5014553

Ngày 14 tháng 6 năm 2022

GDR

14.0.2042.3

2017.140.2042.3

14.0.6.461

2017.140.6.461

KB5014354

Ngày 14 tháng 6 năm 2022

CU22 GDR

14.0.3370.1

2017.140.3370.1

14.0.246.62

2017.140.249.62

KB4583457

Ngày 21 tháng 1 năm 2021

GDR

14.0.2037.2

2017.140.2037.2

14.0.6.455

2017.140.6.455

KB4583456

Ngày 21 tháng 1 năm 2021

CU15 GDR

14.0.3192.2

2017.140.3192.2

14.0.249.3

2017.140.249.3

KB4505225

Ngày 9 tháng 7 năm 2019

GDR

14.0.2027.2

2017.140.2027.2

14.0.6.443

2017.140.6.443

KB4505224

Ngày 9 tháng 7 năm 2019

CU14 GDR

14.0.3103.1

2017.140.3103.1

14.0.249.2

2017.140.249.2

KB4494352

Ngày 14 tháng 5 năm 2019

GDR

14.0.2014.14

2017.140.2014.14

14.0.6.443

2017.140.6.443

KB4494351

Ngày 14 tháng 5 năm 2019

CU9 + GDR

14.0.3035.2

2017.140.3035.2

14.0.223.1

2017.140.223.1

KB4293805

Ngày 14 tháng 8 năm 2018

GDR

14.0.2002.14

2017.140.2002.14

14.0.3.441

2017.140.3.441

KB4293803

Ngày 14 tháng 8 năm 2018

GDR

14.0.2000.63

2017.140.2000.63

14.0.3.441

2017.140.3.441

KB4057122

Ngày 03 tháng 1 năm 2018

RTM

14.0.1000.169

2017.140.1000.169

14.0.1.439

2017.140.1.439

Na

Ngày 29 tháng 9 năm 2017

Tham khảo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×