Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Lưu ý Do một thay đổi được thực hiện trong SQL Server 2016 SP2 CU8, bất kỳ bản sao lưu nén TDE đơn đều được đưa vào SQL Server 2016 SP2 thông qua SQL Server 2016 SP2 CU4 sẽ không thể khôi phục trên SQL Server 2016 SP2 CU8. Hạ cấp lên đến CU trước để khôi phục các bản sao lưu này. Vấn đề này sẽ được khắc phục trong một CU tương lai.

Bài viết này mô tả gói Cập Nhật tích lũy 8 (CU8) (bản dựng số: 13.0.5426.0) đối với Microsoft SQL Server 2016 gói dịch vụ 2 (SP2). Bản cập nhật này chứa các bản sửa lỗi đã được phát hành sau bản phát hành ban đầu của SQL Server 2016 SP2.

Bản Cập Nhật tích lũy

Các bản Cập Nhật tích lũy (CU) hiện đã sẵn dùng tại Trung tâm tải xuống của Microsoft. Chỉ có các CU gần đây nhất đã được phát hành cho SQL Server 2016 SP2 sẵn dùng tại Trung tâm tải xuống.

 • Mỗi CU mới chứa tất cả các bản sửa lỗi đã được tích hợp với CU trước đó cho phiên bản/gói dịch vụ đã cài đặt của SQL Server.

 • Microsoft đề xuất liên tục, cài đặt chủ động của CUs khi chúng trở nên sẵn dùng:

  • SQL Server CUs được chứng nhận với cùng một mức như các gói dịch vụ và được cài đặt ở cùng một mức độ tin cậy.

  • Dữ liệu lịch sử cho thấy một số lượng đáng kể các trường hợp hỗ trợ liên quan đến sự cố đã được giải quyết trong một CU đã được phát hành.

  • CUs có thể chứa giá trị được thêm vào và trên hotfixes. Điều này bao gồm các bản Cập Nhật supportability, Manageability và độ tin cậy.

 • Cũng giống như đối với gói dịch vụ SQL Server, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra CUs trước khi triển khai các môi trường sản xuất.

 • Chúng tôi khuyên bạn nên nâng cấp bản cài đặt SQL Server lên gói dịch vụ SQL server 2016 mới nhất.

Cách tải gói Cập Nhật tích lũy này

Bản Cập Nhật sau đây sẵn dùng từ Trung tâm tải xuống của Microsoft:

Download icon  Tải xuống gói Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server 2016 SP2 ngay bây giờ. Nếu trang tải xuống không xuất hiện, hãy liên hệ với dịch vụ khách hàng và hỗ trợ của Microsoft để có được gói Cập Nhật tích lũy. Lưu ý Sau khi Cập Nhật tích lũy trong tương lai được phát hành cho SQL Server 2016, CU này có thể được đặt và tải xuống từ danh mục Microsoft Windows Update. Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn luôn cài đặt bản Cập Nhật tích lũy mới nhất sẵn dùng.

Các hotfix bổ sung được bao gồm trong gói Cập Nhật tích lũy này

Số lỗi VSTS

Số bài viết KB

Mô tả

Khắc phục vùng

12414933

4466107

Khắc phục: nhiệm vụ quét mã hóa được kích hoạt khi khởi động của cơ sở dữ liệu có thể bị hủy bỏ trong SQL Server 2016

Công cụ SQL

12519852

4469600

Khắc phục: nhân rộng ngang hàng không thành công trong SQL Server 2016 nếu tên máy chủ không được viết hoa

Công cụ SQL

12917911

4502658

Khắc phục: "không có chứng danh hợp lệ nào được cung cấp" xảy ra sau khi bạn khởi động lại PolyBase trong SQL Server 2016 và 2017

Công cụ SQL

12975677

4503385

Khắc phục: truy vấn DAX đòi hỏi phải có hơn 200 thời gian của bộ nhớ so với kích cỡ của cơ sở dữ liệu trong SQL Server 2016 và cơ sở dữ liệu mô hình đa chiều 2017

Dịch vụ phân tích

12737583

4503417

Khắc phục: sự kết xuất khẳng định sẽ xảy ra khi bạn chọn một dạng xem trên một máy chủ được liên kết trong SQL Server 2016 và 2017

Công cụ SQL

12928930

4504511

Cải thiện: cho phép thay đổi nguồn dữ liệu ngoài trong APS trong SQL Server 2016

Công cụ SQL

12949750

4506023

Khắc phục: datum địa trung của Úc 2020 được thêm vào SQL Server 2016

Công cụ SQL

12964579

4506912

Khắc phục: chèn đồng thời vào một CCI có thể gây ra bế tắc bên dưới áp lực bộ nhớ trong SQL Server 2016

Công cụ SQL

13010511

4508472

Khắc phục: không có lỗi "không tìm thấy hàng" tại Azure SQL DB thuê bao gây ra bởi trùng lặp của bắt đầu câu trần

Công cụ SQL

12991696

4508621

Khắc phục: xử lý dữ liệu chậm hơn rất nhiều trong SSAS 2016 SP2 so với trong SSAS 2016 SP1

Dịch vụ phân tích

13017913

4510934

Khắc phục: việc sử dụng không có giao tác kéo dài có thể khởi động lại phiên bản không có thể gây ra lỗi bộ lập lịch không hoạt động hoặc tai nạn máy chủ trong SQL Server 2014, 2016 và 2017

Công cụ SQL

12883565

4511593

Khắc phục: không kiểm tra được quyền cho phép DBCC SHOW_STATISTICS không có lỗi AV trong SQL Server 2016 và 2017

Hiệu suất SQL

12912746

4511715

Khắc phục: Nhật ký giao tác điền sẽ gây ra sự cố khi bạn chạy lưu trữ truy vấn trong SQL Server 2016 và 2017

Công cụ SQL

12969908

4511751

Khắc phục: lỗi truy nhập vi phạm xảy ra khi SQL Server 2016 sử dụng băm gia nhập, tổng hợp hàm Hash, sắp xếp hoặc cửa sổ trong gói chế độ hàng loạt trong màn hình bế tắc

Công cụ SQL

12918636

4511816

Khắc phục: vi phạm Access xảy ra khi bạn bật TF 3924 để làm sạch các giao dịch DTC mồ côi trong SQL Server 2016

Công cụ SQL

12987669

4511834

Khắc phục: vùng nhớ sẽ tạo ra khi vi phạm truy nhập xảy ra trong SQL Server 2016

Mức độ sẵn sàng cao

12680774

4511868

Khắc phục: lỗi 409 xảy ra khi bạn sao lưu cơ sở dữ liệu bằng cách dùng BackuptoURL

Công cụ SQL

13049762

4512016

Khắc phục: trình dọn dẹp tab Syscommitgây ra một khóa leo thang sẽ chặn tab syscommittrong SQL Server 2016

Công cụ SQL

12963177

4512130

Khắc phục: việc che dữ liệu có thể không được áp dụng khi bạn dùng hàm PIVOT hoặc UNPIVOT trên cột masked trong SQL Server 2016 và 2017

Bảo mật SQL

12929260

4512151

Khắc phục: vi phạm Access xảy ra khi bạn sử dụng hàm LOG với truy vấn từ xa trong SQL Server 2016 hoặc 2017

Công cụ SQL

13044398

4512558

Khắc phục: lỗi khẳng định xảy ra khi SQL Server 2016 sử dụng băm gia nhập, hàm Hash tổng hợp, sắp xếp hoặc cửa sổ trong gói chế độ hàng loạt

Công cụ SQL

12933051

4512567

Khắc phục: "không hoạt động trình lập lịch" xảy ra khi bạn chạy các truy vấn với kết hợp Hash chế độ hàng loạt và/hoặc sắp xếp trong SQL Server 2016

Công cụ SQL

13031076

4512821

Khắc phục: chế độ đa chiều, gặp sự cố ngẫu nhiên và vi phạm truy nhập xảy ra trong SQL Server 2016

Dịch vụ phân tích

12930344

4512956

Khắc phục sự cố: thông thường các bảng trả về các bảng tạm thời được tạo bởi người dùng đồng thời bắt đầu từ SQL Server 2012

Công cụ SQL

12970135

4513097

Khắc phục: khôi phục hoặc khôi phục lại VERIFYONLY của một bản sao lưu nén TDE không thành công trong SQL Server 2016 và 2017

Công cụ SQL

13011771

4513099

Khắc phục: Azure lưu trữ I/O hệ thống phụ có thể không đặt lại chi tiết chuyển giao cho lỗi I/O không được kết quả là lỗi sao lưu

Công cụ SQL

12740272

4513236

Khắc phục: bế tắc thread nội bộ xảy ra trên bản sao phụ của nhóm sẵn sàng trong SQL Server 2016 SP2 và 2017

Mức độ sẵn sàng cao

13015911

4513238

Khắc phục: lỗi 9003 xảy ra khi bạn sao lưu cơ sở dữ liệu trên một bản sao phụ trong Microsoft SQL Server 2016

Công cụ SQL

12931722

4519682

Khắc phục: Azure site phục hồi và các công việc VSS khác có thể báo cáo sự cố trên máy chủ lưu trữ phiên bản SQL Server 2016

Công cụ SQL

12944542

4578496

Khắc phục: hiệu suất chậm xảy ra dưới dạng CMEMTHREAD đang chờ xảy ra do đối tượng bộ nhớ cachestore của bảng tạm thời trong SQL Server 2016 và 2017

Công cụ SQL

Ghi chú cho bản cập nhật này

Triển khai môi trường hỗn hợp

Khi bạn triển khai các hotfix cho môi trường hỗn hợp (chẳng hạn như AlwaysOn, sao chép, cụm và phản chiếu), chúng tôi khuyên bạn nên tham khảo các bài viết sau đây trước khi triển khai bản Cập Nhật:

Hỗ trợ ngôn ngữ

 • Các bản Cập Nhật tích lũy SQL Server hiện đang đa ngôn ngữ. Do đó, gói Cập Nhật tích lũy này không cụ thể cho một ngôn ngữ. Nó áp dụng cho tất cả các ngôn ngữ được hỗ trợ.

Thành phần (tính năng) được Cập Nhật

Một gói Cập Nhật tích lũy bao gồm tất cả các bản cập nhật sẵn dùng cho tất cả các cấu phần SQL Server 2016 (tính năng). Tuy nhiên, các Cập Nhật tích lũy gói Cập Nhật chỉ những cấu phần hiện đang được cài đặt trên phiên bản SQL Server mà bạn chọn để được phục vụ.  Nếu một tính năng SQL Server (ví dụ: Dịch vụ phân tích) sẽ được thêm vào ví dụ sau khi áp dụng CU này, bạn phải áp dụng lại CU này để cập nhật tính năng mới cho CU này.

Hỗ trợ cho bản cập nhật này

Nếu bắt buộc phải có vấn đề bổ sung hoặc nếu bất kỳ khắc phục sự cố nào, bạn có thể phải tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt. Chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng cho các câu hỏi hỗ trợ bổ sung và các vấn đề không đủ điều kiện cho gói Cập Nhật tích lũy cụ thể này. Để biết danh sách đầy đủ về dịch vụ khách hàng và số điện thoại hỗ trợ của Microsoft hoặc để tạo một yêu cầu dịch vụ riêng biệt, hãy đi đến trang web hỗ trợ của Microsoft.  

Cách dỡ cài đặt bản cập nhật này

 1. Trong Pa-nen điều khiển, chọn xem các bản Cập Nhật đã cài đặt dưới chương trình và tính năng.

 2. Định vị mục nhập tương ứng với gói Cập Nhật tích lũy này trong Microsoft SQL Server 2016.

 3. Nhấn và giữ (hoặc bấm chuột phải) vào mục nhập, rồi chọn gỡ cài đặt.

Thông tin gói Cập Nhật tích lũy

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng gói Cập Nhật tích lũy này, bạn phải đang chạy SQL Server 2016 SP2.

Thông tin về khởi động lại

Bạn có thể phải khởi động lại máy tính sau khi áp dụng gói Cập Nhật tích lũy này.

Thông tin sổ đăng ký

Để sử dụng một trong các hotfix trong gói này, bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với sổ đăng ký.

Thông tin về gói Cập Nhật tích lũy

Phiên bản tiếng Anh của gói này có các thuộc tính tệp (hoặc các thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau đây. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo Giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, tệp đó đã được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác biệt giữa UTC và giờ địa phương, hãy dùng tab múi giờ trong Pa-nen điều khiển ngày và thời gian.

Các phiên bản dựa trên x64

Dịch vụ trình duyệt SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Instapi130.dll

2015.131.5426.0

53368

22-Jul-2019

06:58

x86

Keyfile.dll

2015.131.5426.0

88688

22-Jul-2019

07:02

x86

Sqlbrowser.exe

2015.131.5426.0

276808

22-Jul-2019

06:57

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

107848

22-Jul-2019

06:57

x86

Nhà văn SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Instapi130.dll

2015.131.5426.0

61048

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5426.0

186488

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

127088

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlvdi.dll

2015.131.5426.0

168568

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlvdi.dll

2015.131.5426.0

197240

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlwriter.exe

2015.131.5426.0

131904

22-Jul-2019

06:58

x64

Sqlwriter_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlwvss.dll

2015.131.5426.0

346736

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlwvss_xp.dll

2015.131.5426.0

26224

22-Jul-2019

06:50

x64

Dịch vụ phân tích SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.analysisservices.server.core.dll

13.0.5426.0

1348216

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

06-Jul-2018

22:33

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.5426.0

990328

22-Jul-2019

06:58

x86

Microsoft.powerbi.adomdclient.dll

13.0.5426.0

990328

22-Jul-2019

07:00

x86

Msmdctr130.dll

2015.131.5426.0

40056

22-Jul-2019

07:00

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5426.0

56245360

22-Jul-2019

07:00

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5426.0

37129032

22-Jul-2019

07:01

x86

Msmdsrv.exe

2015.131.5426.0

56789104

22-Jul-2019

07:00

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5426.0

7509624

22-Jul-2019

06:58

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5426.0

6508656

22-Jul-2019

07:03

x86

Msolap130.dll

2015.131.5426.0

8643184

22-Jul-2019

07:00

x64

Msolap130.dll

2015.131.5426.0

7010632

22-Jul-2019

07:01

x86

Msolui130.dll

2015.131.5426.0

310392

22-Jul-2019

06:59

x64

Msolui130.dll

2015.131.5426.0

287560

22-Jul-2019

07:01

x86

Sql_as_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5426.0

186488

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlceip.exe

13.0.5426.0

256112

22-Jul-2019

07:00

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

107848

22-Jul-2019

06:57

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

127088

22-Jul-2019

07:00

x64

Tmapi.dll

2015.131.5426.0

4345968

22-Jul-2019

06:50

x64

Tmcachemgr.dll

2015.131.5426.0

2826864

22-Jul-2019

06:50

x64

Tmpersistence.dll

2015.131.5426.0

1071216

22-Jul-2019

06:50

x64

Tmtransactions.dll

2015.131.5426.0

1352304

22-Jul-2019

06:50

x64

Xe.dll

2015.131.5426.0

626288

22-Jul-2019

07:00

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5426.0

319096

22-Jul-2019

06:59

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5426.0

259936

22-Jul-2019

07:01

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5426.0

227448

22-Jul-2019

06:59

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5426.0

191600

22-Jul-2019

07:01

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5426.0

24051824

22-Jul-2019

06:50

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5426.0

32727904

22-Jul-2019

07:01

x86

Core các dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Batchparser.dll

2015.131.5426.0

160584

22-Jul-2019

06:57

x86

Batchparser.dll

2015.131.5426.0

180856

22-Jul-2019

06:59

x64

Instapi130.dll

2015.131.5426.0

53368

22-Jul-2019

06:58

x86

Instapi130.dll

2015.131.5426.0

61048

22-Jul-2019

06:59

x64

Isacctchange.dll

2015.131.5426.0

29504

22-Jul-2019

06:57

x86

Isacctchange.dll

2015.131.5426.0

30840

22-Jul-2019

07:00

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.5426.0

1027704

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.analysisservices.adomdclient.dll

13.0.5426.0

1027912

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.analysisservices.core.dll

13.0.5426.0

1348936

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.analysisservices.dll

13.0.5426.0

702792

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.dll

13.0.5426.0

765552

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.analysisservices.tabular.json.dll

13.0.5426.0

520816

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.5426.0

711800

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.xmla.dll

13.0.5426.0

711792

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.131.5426.0

72816

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.mgdsqldumper.dll

2015.131.5426.0

75376

22-Jul-2019

07:01

x64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

13.0.5426.0

569456

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

13.0.5426.0

569456

22-Jul-2019

07:03

x86

Msasxpress.dll

2015.131.5426.0

35960

22-Jul-2019

06:59

x64

Msasxpress.dll

2015.131.5426.0

32072

22-Jul-2019

07:01

x86

Pbsvcacctsync.dll

2015.131.5426.0

72824

22-Jul-2019

06:59

x64

Pbsvcacctsync.dll

2015.131.5426.0

60232

22-Jul-2019

07:01

x86

Sql_common_core_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

107848

22-Jul-2019

06:57

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

127088

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlftacct.dll

2015.131.5426.0

46712

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlftacct.dll

2015.131.5426.0

51832

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.131.5426.0

406128

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlmgmprovider.dll

2015.131.5426.0

365680

22-Jul-2019

07:00

x86

Sqlsecacctchg.dll

2015.131.5426.0

37488

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlsecacctchg.dll

2015.131.5426.0

34936

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqltdiagn.dll

2015.131.5426.0

67696

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqltdiagn.dll

2015.131.5426.0

60536

22-Jul-2019

06:59

x86

Sql_dreplay_client SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dreplayclient.exe

2015.131.5426.0

120952

22-Jul-2019

06:58

x86

Dreplaycommon.dll

2015.131.5426.0

691016

22-Jul-2019

07:02

x86

Dreplayutil.dll

2015.131.5426.0

310088

22-Jul-2019

06:57

x86

Instapi130.dll

2015.131.5426.0

61048

22-Jul-2019

06:59

x64

Sql_dreplay_client_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5426.0

28280

22-Jul-2019

06:59

x86

Sql_dreplay_controller SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dreplaycommon.dll

2015.131.5426.0

691016

22-Jul-2019

07:02

x86

Dreplaycontroller.exe

2015.131.5426.0

350536

22-Jul-2019

06:57

x86

Dreplayprocess.dll

2015.131.5426.0

171848

22-Jul-2019

06:57

x86

Instapi130.dll

2015.131.5426.0

61048

22-Jul-2019

06:59

x64

Sql_dreplay_controller_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5426.0

28280

22-Jul-2019

06:59

x86

Phiên bản Core dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Backuptourl.exe

13.0.5426.0

41288

22-Jul-2019

06:58

x64

Batchparser.dll

2015.131.5426.0

180856

22-Jul-2019

06:59

x64

Datacollectorcontroller.dll

2015.131.5426.0

225400

22-Jul-2019

07:00

x64

Dcexec.exe

2015.131.5426.0

74568

22-Jul-2019

06:58

x64

Fssres.dll

2015.131.5426.0

81528

22-Jul-2019

07:00

x64

Hadrres.dll

2015.131.5426.0

177784

22-Jul-2019

06:59

x64

Hkcompile.dll

2015.131.5426.0

1298040

22-Jul-2019

06:59

x64

Hkengine.dll

2015.131.5426.0

5600888

22-Jul-2019

06:59

x64

Hkruntime.dll

2015.131.5426.0

158832

22-Jul-2019

07:00

x64

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

06-Jul-2018

22:33

x86

Microsoft.sqlautoadmin.autobackupagent.dll

13.0.5426.0

234336

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.131.5426.0

392816

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.vdiinterface.dll

2015.131.5426.0

72312

22-Jul-2019

06:59

x64

Microsoft.sqlserver.xe.core.dll

2015.131.5426.0

65136

22-Jul-2019

07:01

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5426.0

150368

22-Jul-2019

07:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5426.0

159048

22-Jul-2019

07:01

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.linq.dll

2015.131.5426.0

272200

22-Jul-2019

07:01

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.targets.dll

2015.131.5426.0

74864

22-Jul-2019

07:01

x64

Odsole70.dll

2015.131.5426.0

92784

22-Jul-2019

06:59

x64

Opends60.dll

2015.131.5426.0

32888

22-Jul-2019

06:59

x64

Qds.dll

2015.131.5426.0

873592

22-Jul-2019

07:00

x64

Rsfxft.dll

2015.131.5426.0

34424

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqagtres.dll

2015.131.5426.0

64632

22-Jul-2019

06:59

x64

Sql_engine_core_inst_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlaamss.dll

2015.131.5426.0

80712

22-Jul-2019

06:57

x64

Sqlaccess.dll

2015.131.5426.0

463176

22-Jul-2019

07:02

x64

Sqlagent.exe

2015.131.5426.0

566600

22-Jul-2019

06:58

x64

Sqlagentctr130.dll

2015.131.5426.0

52040

22-Jul-2019

06:57

x64

Sqlagentctr130.dll

2015.131.5426.0

44152

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlagentlog.dll

2015.131.5426.0

32888

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlagentmail.dll

2015.131.5426.0

47960

22-Jul-2019

06:58

x64

Sqlboot.dll

2015.131.5426.0

186488

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlceip.exe

13.0.5426.0

256112

22-Jul-2019

07:00

x86

Sqlcmdss.dll

2015.131.5426.0

60024

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqldk.dll

2015.131.5426.0

2588280

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqldtsss.dll

2015.131.5426.0

97608

22-Jul-2019

06:58

x64

Sqliosim.com

2015.131.5426.0

308032

22-Jul-2019

06:58

x64

Sqliosim.exe

2015.131.5426.0

3014264

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqllang.dll

2015.131.5426.0

39536752

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlmin.dll

2015.131.5426.0

37914736

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlolapss.dll

2015.131.5426.0

98120

22-Jul-2019

06:58

x64

Sqlos.dll

2015.131.5426.0

26232

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlpowershellss.dll

2015.131.5426.0

58480

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlrepss.dll

2015.131.5426.0

54896

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5426.0

30832

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5426.0

30832

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5426.0

61048

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlscriptdowngrade.dll

2015.131.5426.0

27760

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlscriptupgrade.dll

2015.131.5426.0

5808760

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5426.0

732792

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlservr.exe

2015.131.5426.0

393024

22-Jul-2019

06:57

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5426.0

152176

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqltses.dll

2015.131.5426.0

8923760

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqsrvres.dll

2015.131.5426.0

250992

22-Jul-2019

06:50

x64

Xe.dll

2015.131.5426.0

626288

22-Jul-2019

07:00

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5426.0

319096

22-Jul-2019

06:59

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5426.0

227448

22-Jul-2019

06:59

x64

Xpadsi.exe

2015.131.5426.0

79176

22-Jul-2019

07:01

x64

Xplog70.dll

2015.131.5426.0

65656

22-Jul-2019

06:59

x64

Xpsqlbot.dll

2015.131.5426.0

33400

22-Jul-2019

06:59

x64

Xpstar.dll

2015.131.5426.0

422520

22-Jul-2019

06:59

x64

Các dịch vụ cơ sở dữ liệu SQL Server 2016 được chia sẻ

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Batchparser.dll

2015.131.5426.0

160584

22-Jul-2019

06:57

x86

Batchparser.dll

2015.131.5426.0

180856

22-Jul-2019

06:59

x64

Bcp.exe

2015.131.5426.0

119920

22-Jul-2019

07:00

x64

Commanddest.dll

2015.131.5426.0

248944

22-Jul-2019

07:00

x64

Datacollectorenumerators.dll

2015.131.5426.0

115832

22-Jul-2019

07:00

x64

Datacollectortasks.dll

2015.131.5426.0

188016

22-Jul-2019

07:00

x64

Distrib.exe

2015.131.5426.0

191096

22-Jul-2019

06:58

x64

Dteparse.dll

2015.131.5426.0

109688

22-Jul-2019

07:00

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5426.0

88696

22-Jul-2019

06:59

x64

Dtepkg.dll

2015.131.5426.0

137336

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtexec.exe

2015.131.5426.0

73024

22-Jul-2019

06:58

x64

Dts.dll

2015.131.5426.0

3146864

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5426.0

477304

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5426.0

492664

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtshost.exe

2015.131.5426.0

86856

22-Jul-2019

06:58

x64

Dtslog.dll

2015.131.5426.0

120440

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5426.0

545400

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5426.0

1279096

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5426.0

48240

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5426.0

87672

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtutil.exe

2015.131.5426.0

134984

22-Jul-2019

06:57

x64

Exceldest.dll

2015.131.5426.0

263288

22-Jul-2019

07:00

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5426.0

285304

22-Jul-2019

07:00

x64

Execpackagetask.dll

2015.131.5426.0

166520

22-Jul-2019

07:00

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5426.0

389240

22-Jul-2019

07:00

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5426.0

401528

22-Jul-2019

07:00

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5426.0

96376

22-Jul-2019

07:00

x64

Hkengperfctrs.dll

2015.131.5426.0

59000

22-Jul-2019

06:59

x64

Logread.exe

2015.131.5426.0

626808

22-Jul-2019

07:00

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5426.0

1313912

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

13.0.5426.0

391792

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.replication.dll

2015.131.5426.0

1651528

22-Jul-2019

07:01

x64

Microsoft.sqlserver.rmo.dll

13.0.5426.0

569456

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5426.0

150368

22-Jul-2019

07:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5426.0

159048

22-Jul-2019

07:01

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5426.0

101496

22-Jul-2019

06:59

x64

Msxmlsql.dll

2015.131.5426.0

1494648

22-Jul-2019

06:59

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5426.0

264312

22-Jul-2019

07:00

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5426.0

290936

22-Jul-2019

06:59

x64

Osql.exe

2015.131.5426.0

75376

22-Jul-2019

07:00

x64

Rawdest.dll

2015.131.5426.0

209528

22-Jul-2019

06:59

x64

Rawsource.dll

2015.131.5426.0

196728

22-Jul-2019

06:59

x64

Rdistcom.dll

2015.131.5426.0

907384

22-Jul-2019

07:00

x64

Recordsetdest.dll

2015.131.5426.0

187000

22-Jul-2019

06:59

x64

Repldp.dll

2015.131.5426.0

281720

22-Jul-2019

07:00

x64

Replmerg.exe

2015.131.5426.0

518984

22-Jul-2019

06:58

x64

Replprov.dll

2015.131.5426.0

812152

22-Jul-2019

07:00

x64

Replrec.dll

2015.131.5426.0

1019208

22-Jul-2019

06:58

x64

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlcmd.exe

2015.131.5426.0

249456

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqldiag.exe

2015.131.5426.0

1257592

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqllogship.exe

13.0.5426.0

104560

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5426.0

30832

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5426.0

28792

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5426.0

30832

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5426.0

28280

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5426.0

61048

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5426.0

52856

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlsvc.dll

2015.131.5426.0

152176

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5426.0

127096

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5426.0

180848

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlwep130.dll

2015.131.5426.0

105584

22-Jul-2019

06:50

x64

Ssisoledb.dll

2015.131.5426.0

216176

22-Jul-2019

06:50

x64

Tablediff.exe

13.0.5426.0

86640

22-Jul-2019

07:00

x64

Txagg.dll

2015.131.5426.0

364656

22-Jul-2019

06:50

x64

Txbdd.dll

2015.131.5426.0

172656

22-Jul-2019

06:50

x64

Txdatacollector.dll

2015.131.5426.0

367728

22-Jul-2019

06:51

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5426.0

296560

22-Jul-2019

06:50

x64

Txderived.dll

2015.131.5426.0

607856

22-Jul-2019

06:50

x64

Txlookup.dll

2015.131.5426.0

532080

22-Jul-2019

06:51

x64

Txmerge.dll

2015.131.5426.0

230512

22-Jul-2019

06:50

x64

Txmergejoin.dll

2015.131.5426.0

278640

22-Jul-2019

06:50

x64

Txmulticast.dll

2015.131.5426.0

128112

22-Jul-2019

06:50

x64

Txrowcount.dll

2015.131.5426.0

126576

22-Jul-2019

06:50

x64

Txsort.dll

2015.131.5426.0

259184

22-Jul-2019

06:50

x64

Txsplit.dll

2015.131.5426.0

600688

22-Jul-2019

06:50

x64

Txunionall.dll

2015.131.5426.0

181872

22-Jul-2019

06:50

x64

Xe.dll

2015.131.5426.0

626288

22-Jul-2019

07:00

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5426.0

319096

22-Jul-2019

06:59

x64

Sql_extensibility SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Launchpad.exe

2015.131.5426.0

1014896

22-Jul-2019

07:00

x64

Sql_extensibility_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlsatellite.dll

2015.131.5426.0

837240

22-Jul-2019

06:59

x64

Máy chủ SQL 2016 toàn bộ công cụ văn bản

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Fd.dll

2015.131.5426.0

660088

22-Jul-2019

06:59

x64

Fdhost.exe

2015.131.5426.0

105072

22-Jul-2019

07:00

x64

Fdlauncher.exe

2015.131.5426.0

51312

22-Jul-2019

07:00

x64

Sql_fulltext_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlft130ph.dll

2015.131.5426.0

57976

22-Jul-2019

06:59

x64

Sql_inst_mr SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Imrdll.dll

13.0.5426.0

23672

22-Jul-2019

06:59

x86

Sql_inst_mr_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Dịch vụ tích hợp SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

4.0.0.111

77944

18-Jul-2019

14:24

x86

Attunity.sqlserver.cdccontroltask.dll

4.0.0.111

77944

21-Jul-2019

20:42

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

4.0.0.111

37496

18-Jul-2019

14:24

x86

Attunity.sqlserver.cdcsplit.dll

4.0.0.111

37496

21-Jul-2019

20:42

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

4.0.0.111

78456

18-Jul-2019

14:24

x86

Attunity.sqlserver.cdcsrc.dll

4.0.0.111

78456

21-Jul-2019

20:42

x86

Commanddest.dll

2015.131.5426.0

203080

22-Jul-2019

06:57

x86

Commanddest.dll

2015.131.5426.0

248944

22-Jul-2019

07:00

x64

Dteparse.dll

2015.131.5426.0

99656

22-Jul-2019

06:57

x86

Dteparse.dll

2015.131.5426.0

109688

22-Jul-2019

07:00

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5426.0

88696

22-Jul-2019

06:59

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5426.0

83784

22-Jul-2019

07:02

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5426.0

116032

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5426.0

137336

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtexec.exe

2015.131.5426.0

66888

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtexec.exe

2015.131.5426.0

73024

22-Jul-2019

06:58

x64

Dts.dll

2015.131.5426.0

2633024

22-Jul-2019

06:57

x86

Dts.dll

2015.131.5426.0

3146864

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5426.0

419136

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5426.0

477304

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5426.0

392520

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtsconn.dll

2015.131.5426.0

492664

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtsdebughost.exe

2015.131.5426.0

93816

22-Jul-2019

06:58

x86

Dtsdebughost.exe

2015.131.5426.0

109688

22-Jul-2019

06:58

x64

Dtshost.exe

2015.131.5426.0

76608

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtshost.exe

2015.131.5426.0

86856

22-Jul-2019

06:58

x64

Dtslog.dll

2015.131.5426.0

103240

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtslog.dll

2015.131.5426.0

120440

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5426.0

541504

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtsmsg130.dll

2015.131.5426.0

545400

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5426.0

1059656

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtspipeline.dll

2015.131.5426.0

1279096

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5426.0

42328

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5426.0

48240

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5426.0

80200

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtuparse.dll

2015.131.5426.0

87672

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtutil.exe

2015.131.5426.0

115528

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtutil.exe

2015.131.5426.0

134984

22-Jul-2019

06:57

x64

Exceldest.dll

2015.131.5426.0

216896

22-Jul-2019

06:57

x86

Exceldest.dll

2015.131.5426.0

263288

22-Jul-2019

07:00

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5426.0

232776

22-Jul-2019

06:57

x86

Excelsrc.dll

2015.131.5426.0

285304

22-Jul-2019

07:00

x64

Execpackagetask.dll

2015.131.5426.0

135496

22-Jul-2019

06:57

x86

Execpackagetask.dll

2015.131.5426.0

166520

22-Jul-2019

07:00

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5426.0

334664

22-Jul-2019

06:57

x86

Flatfiledest.dll

2015.131.5426.0

389240

22-Jul-2019

07:00

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5426.0

345416

22-Jul-2019

06:57

x86

Flatfilesrc.dll

2015.131.5426.0

401528

22-Jul-2019

07:00

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5426.0

80712

22-Jul-2019

06:57

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5426.0

96376

22-Jul-2019

07:00

x64

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5426.0

1313912

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5426.0

1314112

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.applicationinsights.dll

2.7.0.13435

329872

06-Jul-2018

22:33

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.5426.0

73544

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.131.5426.0

107328

22-Jul-2019

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.bulkinserttaskconnections.dll

2015.131.5426.0

112456

22-Jul-2019

07:02

x64

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

13.0.5426.0

82552

21-Jul-2019

23:31

x86

Microsoft.sqlserver.integrationservices.server.dll

13.0.5426.0

82544

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.sqlserver.maintenanceplantasks.dll

13.0.5426.0

391792

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5426.0

138864

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5426.0

150368

22-Jul-2019

07:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5426.0

144496

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5426.0

159048

22-Jul-2019

07:01

x64

Msdtssrvr.exe

13.0.5426.0

216688

22-Jul-2019

07:00

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5426.0

101496

22-Jul-2019

06:59

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5426.0

90440

22-Jul-2019

07:01

x86

Oledbdest.dll

2015.131.5426.0

264312

22-Jul-2019

07:00

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5426.0

216688

22-Jul-2019

07:00

x86

Oledbsrc.dll

2015.131.5426.0

290936

22-Jul-2019

06:59

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5426.0

235632

22-Jul-2019

07:00

x86

Rawdest.dll

2015.131.5426.0

209528

22-Jul-2019

06:59

x64

Rawdest.dll

2015.131.5426.0

168560

22-Jul-2019

07:00

x86

Rawsource.dll

2015.131.5426.0

196728

22-Jul-2019

06:59

x64

Rawsource.dll

2015.131.5426.0

155464

22-Jul-2019

07:01

x86

Recordsetdest.dll

2015.131.5426.0

187000

22-Jul-2019

06:59

x64

Recordsetdest.dll

2015.131.5426.0

151664

22-Jul-2019

07:00

x86

Sql_is_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlceip.exe

13.0.5426.0

256112

22-Jul-2019

07:00

x86

Sqldest.dll

2015.131.5426.0

215672

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqldest.dll

2015.131.5426.0

263800

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5426.0

180848

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5426.0

151160

22-Jul-2019

06:59

x86

Ssisoledb.dll

2015.131.5426.0

216176

22-Jul-2019

06:50

x64

Ssisoledb.dll

2015.131.5426.0

176760

22-Jul-2019

06:59

x86

Txagg.dll

2015.131.5426.0

364656

22-Jul-2019

06:50

x64

Txagg.dll

2015.131.5426.0

304968

22-Jul-2019

07:01

x86

Txbdd.dll

2015.131.5426.0

172656

22-Jul-2019

06:50

x64

Txbdd.dll

2015.131.5426.0

138056

22-Jul-2019

07:01

x86

Txbestmatch.dll

2015.131.5426.0

611440

22-Jul-2019

06:50

x64

Txbestmatch.dll

2015.131.5426.0

496456

22-Jul-2019

07:01

x86

Txcache.dll

2015.131.5426.0

183408

22-Jul-2019

06:50

x64

Txcache.dll

2015.131.5426.0

148296

22-Jul-2019

07:01

x86

Txcharmap.dll

2015.131.5426.0

289904

22-Jul-2019

06:50

x64

Txcharmap.dll

2015.131.5426.0

250688

22-Jul-2019

07:01

x86

Txcopymap.dll

2015.131.5426.0

182896

22-Jul-2019

06:50

x64

Txcopymap.dll

2015.131.5426.0

147784

22-Jul-2019

07:01

x86

Txdataconvert.dll

2015.131.5426.0

296560

22-Jul-2019

06:50

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5426.0

255304

22-Jul-2019

07:01

x86

Txderived.dll

2015.131.5426.0

607856

22-Jul-2019

06:50

x64

Txderived.dll

2015.131.5426.0

519496

22-Jul-2019

07:01

x86

Txfileextractor.dll

2015.131.5426.0

201840

22-Jul-2019

06:51

x64

Txfileextractor.dll

2015.131.5426.0

163144

22-Jul-2019

07:01

x86

Txfileinserter.dll

2015.131.5426.0

199792

22-Jul-2019

06:50

x64

Txfileinserter.dll

2015.131.5426.0

161096

22-Jul-2019

07:01

x86

Txgroupdups.dll

2015.131.5426.0

290928

22-Jul-2019

06:51

x64

Txgroupdups.dll

2015.131.5426.0

231752

22-Jul-2019

07:01

x86

Txlineage.dll

2015.131.5426.0

137840

22-Jul-2019

06:50

x64

Txlineage.dll

2015.131.5426.0

109896

22-Jul-2019

07:01

x86

Txlookup.dll

2015.131.5426.0

532080

22-Jul-2019

06:51

x64

Txlookup.dll

2015.131.5426.0

449864

22-Jul-2019

07:01

x86

Txmerge.dll

2015.131.5426.0

230512

22-Jul-2019

06:50

x64

Txmerge.dll

2015.131.5426.0

176968

22-Jul-2019

07:01

x86

Txmergejoin.dll

2015.131.5426.0

278640

22-Jul-2019

06:50

x64

Txmergejoin.dll

2015.131.5426.0

224072

22-Jul-2019

07:01

x86

Txmulticast.dll

2015.131.5426.0

128112

22-Jul-2019

06:50

x64

Txmulticast.dll

2015.131.5426.0

102208

22-Jul-2019

07:01

x86

Txpivot.dll

2015.131.5426.0

227952

22-Jul-2019

06:50

x64

Txpivot.dll

2015.131.5426.0

182088

22-Jul-2019

07:01

x86

Txrowcount.dll

2015.131.5426.0

126576

22-Jul-2019

06:50

x64

Txrowcount.dll

2015.131.5426.0

101704

22-Jul-2019

07:01

x86

Txsampling.dll

2015.131.5426.0

172144

22-Jul-2019

06:50

x64

Txsampling.dll

2015.131.5426.0

134984

22-Jul-2019

07:01

x86

Txscd.dll

2015.131.5426.0

220272

22-Jul-2019

06:50

x64

Txscd.dll

2015.131.5426.0

169800

22-Jul-2019

07:01

x86

Txsort.dll

2015.131.5426.0

259184

22-Jul-2019

06:50

x64

Txsort.dll

2015.131.5426.0

211272

22-Jul-2019

07:01

x86

Txsplit.dll

2015.131.5426.0

600688

22-Jul-2019

06:50

x64

Txsplit.dll

2015.131.5426.0

513352

22-Jul-2019

07:01

x86

Txtermextraction.dll

2015.131.5426.0

8678000

22-Jul-2019

06:50

x64

Txtermextraction.dll

2015.131.5426.0

8615752

22-Jul-2019

07:01

x86

Txtermlookup.dll

2015.131.5426.0

4158576

22-Jul-2019

06:50

x64

Txtermlookup.dll

2015.131.5426.0

4107080

22-Jul-2019

07:01

x86

Txunionall.dll

2015.131.5426.0

181872

22-Jul-2019

06:50

x64

Txunionall.dll

2015.131.5426.0

138864

22-Jul-2019

07:01

x86

Txunpivot.dll

2015.131.5426.0

201840

22-Jul-2019

06:50

x64

Txunpivot.dll

2015.131.5426.0

162416

22-Jul-2019

07:01

x86

Xe.dll

2015.131.5426.0

626288

22-Jul-2019

07:00

x64

Xe.dll

2015.131.5426.0

558704

22-Jul-2019

07:01

x86

Sql_polybase_core_inst SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Dms.dll

10.0.8224.49

483624

09-May-2019

19:33

x86

Dmsnative.dll

2014.120.8224.49

75560

09-May-2019

19:33

x64

Dwengineservice.dll

10.0.8224.49

45864

09-May-2019

19:33

x86

Instapi130.dll

2015.131.5426.0

61040

22-Jul-2019

06:50

x64

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.backup.backupmetadata.dll

10.0.8224.49

74536

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.catalog.dll

10.0.8224.49

202024

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.common.dll

10.0.8224.49

2347304

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.configuration.dll

10.0.8224.49

102184

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.common.dll

10.0.8224.49

378664

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.manager.dll

10.0.8224.49

185640

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagetypes.dll

10.0.8224.49

127272

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.datamovement.messagingprotocol.dll

10.0.8224.49

63272

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.diagnostics.dll

10.0.8224.49

52520

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.distributor.dll

10.0.8224.49

87336

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.dll

10.0.8224.49

721704

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.engine.statsstream.dll

10.0.8224.49

87336

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.eventing.dll

10.0.8224.49

78120

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.appliance.dll

10.0.8224.49

41768

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.interface.dll

10.0.8224.49

36648

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.polybase.dll

10.0.8224.49

47912

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.fabric.xdbinterface.dll

10.0.8224.49

27432

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.failover.dll

10.0.8224.49

33064

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.hadoop.hadoopbridge.dll

10.0.8224.49

119080

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadercommon.dll

10.0.8224.49

94504

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.loadmanager.dll

10.0.8224.49

108328

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.dll

10.0.8224.49

256808

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

102184

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

116008

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

119080

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

116008

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

125736

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

118056

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

113448

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

145704

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

100136

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.localization.resources.dll

10.0.8224.49

114984

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nodes.dll

10.0.8224.49

69416

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.nulltransaction.dll

10.0.8224.49

28456

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.parallelizer.dll

10.0.8224.49

43816

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.resourcemanagement.dll

10.0.8224.49

82216

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.setup.componentupgradelibrary.dll

10.0.8224.49

137000

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.dll

10.0.8224.49

2155816

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.dll

10.0.8224.49

3818792

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

107816

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

120104

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

124712

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

121128

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

133408

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

121128

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

118568

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

152360

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

105280

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sql.parser.resources.dll

10.0.8224.49

119592

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.sqldistributor.dll

10.0.8224.49

66856

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.transactsql.scriptdom.dll

10.0.8224.49

2756392

09-May-2019

19:33

x86

Microsoft.sqlserver.datawarehouse.utilities.dll

10.0.8224.49

752424

09-May-2019

19:33

x86

Mpdwinterop.dll

2015.131.5426.0

395080

22-Jul-2019

06:57

x64

Mpdwsvc.exe

2015.131.5426.0

6618440

22-Jul-2019

07:01

x64

Pdwodbcsql11.dll

2015.131.5426.0

2229872

22-Jul-2019

06:50

x64

Sharedmemory.dll

2014.120.8224.49

47400

09-May-2019

19:33

x64

Sqldk.dll

2015.131.5426.0

2532976

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

127328

22-Jul-2019

07:01

x64

Sqlos.dll

2015.131.5426.0

26224

22-Jul-2019

06:51

x64

Sqlsortpdw.dll

2014.120.8224.49

4348200

09-May-2019

19:33

x64

Sqltses.dll

2015.131.5426.0

9092720

22-Jul-2019

06:50

x64

Dịch vụ báo cáo SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Microsoft.analysisservices.modeling.dll

13.0.5426.0

610936

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.diagnostics.dll

13.0.5426.0

1620088

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.excelrendering.dll

13.0.5426.0

658040

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.hpbprocessing.dll

13.0.5426.0

329848

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.dll

13.0.5426.0

1090680

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548472

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548680

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548464

22-Jul-2019

07:03

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548464

22-Jul-2019

07:04

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548472

22-Jul-2019

06:58

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548680

22-Jul-2019

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548472

22-Jul-2019

06:56

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548472

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548464

22-Jul-2019

07:03

x86

Microsoft.reportingservices.htmlrendering.resources.dll

13.0.5426.0

548464

22-Jul-2019

07:04

x86

Microsoft.reportingservices.imagerendering.dll

13.0.5426.0

162936

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.portal.interfaces.dll

13.0.5426.0

126280

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.dll

13.0.5426.0

6076528

22-Jul-2019

07:03

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4511344

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4512072

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4511856

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4512072

22-Jul-2019

07:05

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4512376

22-Jul-2019

06:59

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4512600

22-Jul-2019

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4511864

22-Jul-2019

06:57

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4512880

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4511344

22-Jul-2019

07:03

x86

Microsoft.reportingservices.portal.services.resources.dll

13.0.5426.0

4511856

22-Jul-2019

07:03

x86

Microsoft.reportingservices.portal.web.dll

13.0.5426.0

10894152

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.reportingservices.portal.webhost.exe

13.0.5426.0

100976

22-Jul-2019

07:00

x64

Microsoft.reportingservices.storage.dll

13.0.5426.0

208712

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.reportingservices.usagetracking.dll

2015.131.5426.0

47968

22-Jul-2019

07:02

x64

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.131.5426.0

392816

22-Jul-2019

07:00

x86

Microsoft.sqlserver.types.dll

2015.131.5426.0

396912

22-Jul-2019

07:04

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5426.0

56245360

22-Jul-2019

07:00

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5426.0

37129032

22-Jul-2019

07:01

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5426.0

7509624

22-Jul-2019

06:58

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5426.0

6508656

22-Jul-2019

07:03

x86

Msolap130.dll

2015.131.5426.0

8643184

22-Jul-2019

07:00

x64

Msolap130.dll

2015.131.5426.0

7010632

22-Jul-2019

07:01

x86

Msolui130.dll

2015.131.5426.0

310392

22-Jul-2019

06:59

x64

Msolui130.dll

2015.131.5426.0

287560

22-Jul-2019

07:01

x86

Reportingservicescompression.dll

2015.131.5426.0

62584

22-Jul-2019

06:59

x64

Reportingserviceslibrary.dll

13.0.5426.0

2543944

22-Jul-2019

06:58

x86

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.131.5426.0

108872

22-Jul-2019

06:57

x64

Reportingservicesnativeclient.dll

2015.131.5426.0

114288

22-Jul-2019

07:03

x86

Reportingservicesnativeserver.dll

2015.131.5426.0

99136

22-Jul-2019

06:58

x64

Reportingserviceswebserver.dll

13.0.5426.0

2728776

22-Jul-2019

06:58

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

884344

22-Jul-2019

06:57

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

888440

22-Jul-2019

06:58

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

888432

22-Jul-2019

07:02

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

888432

22-Jul-2019

07:02

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

892744

22-Jul-2019

07:01

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

888440

22-Jul-2019

06:59

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

888440

22-Jul-2019

06:59

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

900936

22-Jul-2019

07:01

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

884336

22-Jul-2019

07:02

x86

Reportingserviceswebserver.resources.dll

13.0.5426.0

888432

22-Jul-2019

07:04

x86

Rshttpruntime.dll

2015.131.5426.0

99648

22-Jul-2019

06:57

x64

Sql_rs_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

107848

22-Jul-2019

06:57

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

127088

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlrsos.dll

2015.131.5426.0

26224

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5426.0

732792

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlserverspatial130.dll

2015.131.5426.0

584312

22-Jul-2019

06:59

x86

Xmlrw.dll

2015.131.5426.0

319096

22-Jul-2019

06:59

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5426.0

259936

22-Jul-2019

07:01

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5426.0

227448

22-Jul-2019

06:59

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5426.0

191600

22-Jul-2019

07:01

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5426.0

24051824

22-Jul-2019

06:50

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5426.0

32727904

22-Jul-2019

07:01

x86

Sql_shared_mr SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Smrdll.dll

13.0.5426.0

23880

22-Jul-2019

06:58

x86

Sql_engine_core_shared_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sql_tools_extensions SQL Server 2016

Tên tệp

Phiên bản tệp

Kích thước tệp

Ngày

Giờ

Nền

Autoadmin.dll

2015.131.5426.0

1312072

22-Jul-2019

06:57

x86

Ddsshapes.dll

2015.131.5426.0

136000

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtaengine.exe

2015.131.5426.0

167232

22-Jul-2019

06:57

x86

Dteparse.dll

2015.131.5426.0

99656

22-Jul-2019

06:57

x86

Dteparse.dll

2015.131.5426.0

109688

22-Jul-2019

07:00

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5426.0

88696

22-Jul-2019

06:59

x64

Dteparsemgd.dll

2015.131.5426.0

83784

22-Jul-2019

07:02

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5426.0

116032

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtepkg.dll

2015.131.5426.0

137336

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtexec.exe

2015.131.5426.0

66888

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtexec.exe

2015.131.5426.0

73024

22-Jul-2019

06:58

x64

Dts.dll

2015.131.5426.0

2633024

22-Jul-2019

06:57

x86

Dts.dll

2015.131.5426.0

3146864

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5426.0

419136

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtscomexpreval.dll

2015.131.5426.0

477304

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtsconn.dll

2015.131.5426.0

392520

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtsconn.dll

2015.131.5426.0

492664

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtshost.exe

2015.131.5426.0

76608

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtshost.exe

2015.131.5426.0

86856

22-Jul-2019

06:58

x64

Dtslog.dll

2015.131.5426.0

103240

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtslog.dll

2015.131.5426.0

120440

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtsmsg130.dll

2015.131.5426.0

541504

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtsmsg130.dll

2015.131.5426.0

545400

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtspipeline.dll

2015.131.5426.0

1059656

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtspipeline.dll

2015.131.5426.0

1279096

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5426.0

42328

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtspipelineperf130.dll

2015.131.5426.0

48240

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtuparse.dll

2015.131.5426.0

80200

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtuparse.dll

2015.131.5426.0

87672

22-Jul-2019

07:00

x64

Dtutil.exe

2015.131.5426.0

115528

22-Jul-2019

06:57

x86

Dtutil.exe

2015.131.5426.0

134984

22-Jul-2019

06:57

x64

Exceldest.dll

2015.131.5426.0

216896

22-Jul-2019

06:57

x86

Exceldest.dll

2015.131.5426.0

263288

22-Jul-2019

07:00

x64

Excelsrc.dll

2015.131.5426.0

232776

22-Jul-2019

06:57

x86

Excelsrc.dll

2015.131.5426.0

285304

22-Jul-2019

07:00

x64

Flatfiledest.dll

2015.131.5426.0

334664

22-Jul-2019

06:57

x86

Flatfiledest.dll

2015.131.5426.0

389240

22-Jul-2019

07:00

x64

Flatfilesrc.dll

2015.131.5426.0

345416

22-Jul-2019

06:57

x86

Flatfilesrc.dll

2015.131.5426.0

401528

22-Jul-2019

07:00

x64

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5426.0

80712

22-Jul-2019

06:57

x86

Foreachfileenumerator.dll

2015.131.5426.0

96376

22-Jul-2019

07:00

x64

Microsoft.analysisservices.adomdclientui.dll

13.0.5426.0

92488

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.analysisservices.applocal.core.dll

13.0.5426.0

1314112

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.analysisservices.project.dll

2015.131.5426.0

2023240

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.analysisservices.projectui.dll

2015.131.5426.0

42104

22-Jul-2019

06:58

x86

Microsoft.sqlserver.astasks.dll

13.0.5426.0

73536

22-Jul-2019

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.5426.0

436040

22-Jul-2019

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.chainer.infrastructure.dll

13.0.5426.0

436040

22-Jul-2019

07:02

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.5426.0

2044736

22-Jul-2019

06:57

x86

Microsoft.sqlserver.configuration.sco.dll

13.0.5426.0

2044744

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5426.0

138864

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.configuration.dll

2015.131.5426.0

150368

22-Jul-2019

07:02

x64

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5426.0

144496

22-Jul-2019

07:01

x86

Microsoft.sqlserver.xevent.dll

2015.131.5426.0

159048

22-Jul-2019

07:01

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5426.0

101496

22-Jul-2019

06:59

x64

Msdtssrvrutil.dll

2015.131.5426.0

90440

22-Jul-2019

07:01

x86

Msmdlocal.dll

2015.131.5426.0

56245360

22-Jul-2019

07:00

x64

Msmdlocal.dll

2015.131.5426.0

37129032

22-Jul-2019

07:01

x86

Msmgdsrv.dll

2015.131.5426.0

7509624

22-Jul-2019

06:58

x64

Msmgdsrv.dll

2015.131.5426.0

6508656

22-Jul-2019

07:03

x86

Msolap130.dll

2015.131.5426.0

8643184

22-Jul-2019

07:00

x64

Msolap130.dll

2015.131.5426.0

7010632

22-Jul-2019

07:01

x86

Msolui130.dll

2015.131.5426.0

310392

22-Jul-2019

06:59

x64

Msolui130.dll

2015.131.5426.0

287560

22-Jul-2019

07:01

x86

Oledbdest.dll

2015.131.5426.0

264312

22-Jul-2019

07:00

x64

Oledbdest.dll

2015.131.5426.0

216688

22-Jul-2019

07:00

x86

Oledbsrc.dll

2015.131.5426.0

290936

22-Jul-2019

06:59

x64

Oledbsrc.dll

2015.131.5426.0

235632

22-Jul-2019

07:00

x86

Profiler.exe

2015.131.5426.0

804680

22-Jul-2019

07:02

x86

Sql_tools_extensions_keyfile.dll

2015.131.5426.0

100472

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

107848

22-Jul-2019

06:57

x86

Sqldumper.exe

2015.131.5426.0

127088

22-Jul-2019

07:00

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5426.0

30832

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlresld.dll

2015.131.5426.0

28792

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5426.0

30832

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlresourceloader.dll

2015.131.5426.0

28280

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlscm.dll

2015.131.5426.0

61048

22-Jul-2019

06:59

x64

Sqlscm.dll

2015.131.5426.0

52856

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqlsvc.dll

2015.131.5426.0

152176

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqlsvc.dll

2015.131.5426.0

127096

22-Jul-2019

06:59

x86

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5426.0

180848

22-Jul-2019

06:50

x64

Sqltaskconnections.dll

2015.131.5426.0

151160

22-Jul-2019

06:59

x86

Txdataconvert.dll

2015.131.5426.0

296560

22-Jul-2019

06:50

x64

Txdataconvert.dll

2015.131.5426.0

255304

22-Jul-2019

07:01

x86

Xe.dll

2015.131.5426.0

626288

22-Jul-2019

07:00

x64

Xe.dll

2015.131.5426.0

558704

22-Jul-2019

07:01

x86

Xmlrw.dll

2015.131.5426.0

319096

22-Jul-2019

06:59

x64

Xmlrw.dll

2015.131.5426.0

259936

22-Jul-2019

07:01

x86

Xmlrwbin.dll

2015.131.5426.0

227448

22-Jul-2019

06:59

x64

Xmlrwbin.dll

2015.131.5426.0

191600

22-Jul-2019

07:01

x86

Xmsrv.dll

2015.131.5426.0

24051824

22-Jul-2019

06:50

x64

Xmsrv.dll

2015.131.5426.0

32727904

22-Jul-2019

07:01

x86

Tham khảo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×