Mục lục
×

SQL Server bản Cập nhật Tích lũy (CU) 2019

Tên CU

SQL Server bản dựng mới

SQL Server tệp (sqlservr.exe)

Phiên bản bản dựng Analysis Services

Phiên bản tệp Analysis Services (msmdsrv.exe)

Số Cơ sở Kiến thức

Ngày phát hành

CU16 (Mới nhất)

15.0.4223.1

2019.150.4223.1

15.0.35.23

2018.150.35.23

KB5011644

Ngày 18 tháng 4 năm 2022

CU15

15.0.4198.2

2019.150.4198.2

15.0.35.22

2018.150.35.22

KB5008996

Ngày 27 tháng 1 năm 2022

CU14

15.0.4188.2

2019.150.4188.2

15.0.35.19

2018.150.35.19

KB5007182

Ngày 22 tháng 11 năm 2021

CU13

15.0.4178.1

2019.150.4178.1

15.0.35.15

2018.150.35.15

KB5005679

Ngày 05 tháng 10 năm 2021

CU12

15.0.4153.1

2019.150.4153.1

15.0.35.15

2018.150.35.15

KB5004524

Ngày 04 tháng 8 năm 2021

CU11

15.0.4138.2

2019.150.4138.2

15.0.35.9

2018.150.35.9

KB5003249

Ngày 10 tháng 6 năm 2021

CU10

15.0.4123.1

2019.150.4123.1

15.0.35.0

2018.150.35.0

KB5001090

Ngày 06 tháng 4 năm 2021

CU9

15.0.4102.2

2019.150.4102.2

15.0.34.29

2018.150.34.29

KB5000642

Ngày 11 tháng 2 năm 2021

CU8

15.0.4073.23

2019.150.4073.23

15.0.34.27

2018.150.34.27

KB4577194

Ngày 01 tháng 10 năm 2020

CU7 (Loại bỏ)

15.0.4063.15

2019.150.4063.15

15.0.34.22

2018.150.34.22

KB4570012

Ngày 02 tháng 9 năm 2020

CU6

15.0.4053.23

2019.150.4053.23

15.0.34.21

2018.150.34.21

KB4563110

Ngày 04 tháng 8 năm 2020

CU5

15.0.4043.16

2019.15.0.4043.16

15.0.34.19

2018.150.34.19

KB4552255

Ngày 22 tháng 6 năm 2020

CU4

15.0.4033.1

2019.15.0.4033.1

15.0.34.14

2018.150.34.14

KB4548597

Ngày 31 tháng 3 năm 2020

CU3

15.0.4023.6

2019.15.0.4023.6

15.0.34.9

2018.150.34.9

KB4538853

Ngày 12 tháng 3 năm 2020

CU2

15.0.4013.40

2019.15.0.4013.40

15.0.34.1

2018.150.34.1

KB4536075

Ngày 13 tháng 2 năm 2020

CU1

15.0.4003.23

2019.150.4003.23

15.0.32.52

2018.150.32.52

KB4527376

Ngày 07 tháng 1 năm 2020

RTM

15.0.2000.5

2019.150.2000.5

15.0.32.50

2018.150.32.50

NA

Ngày 04 tháng 11 năm 2019

SQL Server dựng GDR 2019

Tên GDR

SQL Server bản dựng mới

SQL Server tệp (sqlservr.exe)

Phiên bản bản dựng Analysis Services

Phiên bản tệp Analysis Services (msmdsrv.exe)

Số Cơ sở Kiến thức

Ngày phát hành

CU16 GDR

15.0.4236.7

2019.150.4236.7

15.0.35.23

2018.150.35.23

KB5014353

Ngày 14 tháng 6 năm 2022

GDR

15.0.2095.3

2019.150.2095.3

15.0.32.57

2018.150.32.57

KB5014356

Ngày 14 tháng 6 năm 2022

CU8 GDR

15.0.4083.2

2019.150.4083.2

15.0.34.29

2018.150.34.29

KB4583459

Ngày 12 tháng 1. 2021

GDR

15.0.2080.9

2019.150.2080.9

15.0.32.55

2018.150.32.55

KB4583458

Ngày 12 tháng 1. 2021

Bản cập nhật Dịch vụ (GDR1)

15.0.2070.41

2019.150.2070.41

15.0.32.52

2018.150.32.52

KB4517790

Ngày 04 tháng 11. 2019

RTM

15.0.2000.5

2019.150.2000.5

15.0.32.50

2018.150.32.50

NA

Ngày 04 tháng 11 năm 2019

Tham khảo

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×