KB4521739-khắc phục sự cố: lỗi xảy ra khi quá trình chụp CDC cố gắng chèn phím trùng lặp trong bảng "cdc.lsn_time_mapping" trong SQL Server 2016, 2017 và 2019

Triệu chứng

Giả định rằng thay đổi tính năng chụp dữ liệu (CDC) được bật trong Microsoft SQL Server 2016, 2017 hoặc 2019. Vì một sự cố thời gian, quá trình chụp CDC có thể tìm cách chèn start_lsn trùng lặp trong bảng CDC.lsn_time_mapping và bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Vi phạm ràng buộc khóa chính ' lsn_time_mapping_clustered_idx '. Không thể chèn phím trùng lặp trong đối tượng ' cdc.lsn_time_mapping '. Giá trị phím trùng lặp là (giá trị).

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Giải pháp

Sự cố này đã được khắc phục trong các bản Cập Nhật tích lũy sau đây cho SQL Server:

Lưu ý: Để sửa lỗi này có hiệu lực, bạn cần bật cờ theo dõi (TF) 8291.

Giới thiệu về Cập Nhật tích lũy cho SQL Server:

Mỗi bản Cập Nhật tích lũy mới cho SQL Server chứa tất cả các hotfix và tất cả các bản sửa lỗi bảo mật đã được đưa vào bản Cập Nhật tích lũy trước đó. Kiểm tra các bản Cập Nhật tích lũy mới nhất cho SQL Server:

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ mà Microsoft sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×