Khóa không gian cộng tác trong sổ ghi chép lớp học

Quan trọng:  Bài viết này là dịch máy, hãy xem tuyên bố miễn trừ trách nhiệm. Bạn hãy tìm phiên bản tiếng Anh của bài viết này tại đây để tham khảo.

Khóa không gian cộng tác để tạm thời ngăn không cho học viên sửa nội dung trong phần đó. Họ vẫn sẽ có thể xem nội dung. Chỉ cần chuyển đổi chuyển trở lại để bỏ khi bạn đã sẵn sàng cho học viên để sửa lại.

  1. Mở OneNote.

  2. Chọn tab Sổ ghi chép lớp học , sau đó Quản lý sổ ghi chép. Trình hướng dẫn sổ ghi chép lớp học sẽ mở trong trình duyệt web của bạn tự động.

  3. Cuộn đến sổ ghi chép mà bạn cần Cập Nhật và chọn chuyển sang Không gian cộng tác khóa .

    Khóa không gian cộng tác với nút chuyển đổi thiết bị khóa vị trí.
  4. Để mở khóa các không gian cộng tác, hãy chọn chuyển sang một lần nữa.

Tìm hiểu thêm

Tìm và chia sẻ sổ ghi chép lớp học URL

Tạo nhóm sinh viên trong sổ tay lớp học

Các tài nguyên bổ sung cho giáo dục

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×