Không người dùng nhận được một bất ngờ NTLM hoặc xác thực dựa trên biểu mẫu nhanh chóng

Người dùng không nhận được dấu nhắc NTLM không mong muốn hoặc dấu nhắc xác thực dựa trên biểu mẫu?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×