Dòng máy tính bàn của bạn không chạy được với mã lỗi NoCandidateMachine hoặc chi tiết lỗi "Không tìm thấy máy nào có thể chạy dòng máy tính". 

Khi không có máy sẵn dùng, ứng Power Automate sẽ tạo một hàng đợi chứa dòng màn hình nền đang chờ chạy. Sau khi máy sẵn dùng, lần chạy dòng máy tính để bàn tiếp theo sẽ được chọn dựa trên mức ưu tiên và thời gian của yêu cầu. Nếu không có máy nào khả dụng sau ba giờ kể từ thời điểm yêu cầu, dòng máy tính sẽ hết thời gian chạy và không hoạt động với lỗi NoCandidateMachine.

Có thể có một số lý do khiến dòng máy tính bàn của bạn hết thời gian sử dụng với lỗi NoCandidateMachine: 

  • Máy đang ngoại tuyến. Khởi động máy tính của bạn, sau đó đảm bảo Power Automate màn hình máy tính được cài đặt đúng cách và cổng kết nối tại chỗ hiện hoạt.

  • Máy tính đang bận. Nếu dòng máy tính bàn của bạn hết thời gian chờ sau khoảng thời gian ba giờ, thì có thể là các tài nguyên máy được phân bổ không đủ tỷ lệ để đáp ứng nhu cầu dòng công việc. Việc thêm nhiều máy hơn sẽ giúp phân bổ khối lượng công việc.

  • Máy này không còn có thể dùng được. Thêm một máy mới, sau đó cập nhật kết nối dòng máy tính trong các dòng điện toán đám mây của bạn để sử dụng máy mới.

Trong trường hợp bạn có bản sao lưu dòng máy tính trong hàng đợi chạy của mình do một trong những lý do trên, bạn có thể hủy hàng loạt dòng máy tính chạy bằng cách hủy bỏ dòng đám mây mẹ bằng cách sử dụng hành động Hủy bỏ dòng mẹ chạy trên trang Dòng máy tính chạy. Sau khi sự cố máy của bạn đã được giải quyết, bạn có thể khởi chạy lại những dòng điện toán đám mây đó.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×