Hiện tượng

Khi cố gắng nhập giải pháp Dynamcis 365 hoặc cài đặt ứng dụng, nhập/cài đặt không thành công. Nếu bạn đang nhập giải pháp từ trong ứng dụng web Dynamics 365, bạn có thể thấy một tham chiếu đến lỗi mã 8004f114. Nếu bạn đang cài đặt ứng dụng từ Trung tâm quản trị, bạn chỉ có thể thấy thông báo cho biết cài đặt không thành công.

Nguyên nhân

Nếu bạn đã thay đổi giới hạn kích cỡ phần đính kèm trong thiết đặt hệ thống phải nhỏ hơn giá trị mặc định của 5MB, điều này có thể gây ra giải pháp nhập không thành công nếu nó có chứa tài nguyên web lớn hơn giới hạn bạn đã cấu hình.

Giải pháp

  1. Người dùng có vai trò quản trị viên hệ thống bảo mật, truy cập ứng dụng web Dynamics 365 và di chuyển cài đặt và bấm quản trị.

  2. Nhấp vào Thiết đặt hệ thống và sau đó nhấp vào Email tab.

  3. Xác định phần đặt giới hạn kích thước tệp đính kèm để tìm các tùy chọn kích thước tệp tối đa.

  4. Nếu cài đặt hiện tại thấp hơn giới hạn mặc định 5,120 kb, thay đổi giá trị về 5.120 và sau đó bấm OK.

  5. Bạn phải nhập giải pháp một lần nữa.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×