Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

VẤN ĐỀ

Khi bạn xem một nhóm phân phối trong Trung tâm quản trị Exchange, không phải tất cả các thành viên được liệt kê nếu nhóm phân phối có nhiều thành viên. Trung tâm quản trị Exchange có thể hiển thị tối đa 3.000 thành viên cho một nhóm phân phối. .

Nếu một nhóm phân phối có hơn 3.000 thành viên, bạn không thể sử dụng trung tâm quản trị Exchange để loại bỏ các thành viên không được liệt kê.

GIẢI PHÁP

Sử dụng lệnh ghép ngắn Remove-DistributionGroupMember thay vì Trung tâm quản trị Exchange để xoá thành viên khỏi nhóm phân phối.

Ví dụ: để roger@contoso.com khỏi nhóm phân phối có tên là dịch vụ khách hàng, làm theo các bước sau:

  1. Thực hiện một trong các bước sau:

  2. Chạy lệnh sau:

    Remove-DistributionGroupMember -Identity "Customer Service" -Member roger@contoso.com 

THÔNG TIN KHÁC

Để biết thêm thông tin về lệnh này, xem DistributionGroupMember loại bỏ.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Truy cập vào Cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×