Triệu chứng

Thiết bị di động đang iOS7 và các phiên bản không thể tự động cấu hình ứng dụng thư mặc định cho một hộp thư Exchange Online hoặc hộp thư Exchange Server tại chỗ. Khi người dùng cố gắng xác minh tài khoản của họ, thông báo được hiển thị cho biết danh tính của họ không thể kiểm tra bằng Exchange.

Nguyên nhân

Yêu cầu tên miền gốc an toàn (https://contoso.com/Autodiscover) tự động phát hiện có một chứng chỉ không đáng tin cậy. Tên miền gốc trình bày chứng chỉ không khớp với tên miền gốc HTTPS.

Giải pháp

Đảm bảo rằng chứng chỉ phù hợp với miền SMTP của người dùng hoặc cấu hình thiết đặt tài khoản đối với hộp thư Exchange Online.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×