Không thể tự động hóa trang web với iFrame

Hiện tượng

Các hành động tự động hóa web không thể tương tác với một thành phần web nằm bên trong một IFRAME chéo tên miền. Tuy nhiên, thành phần có thể bị bắt giữ thành công trong quá trình soạn thảo trong thời gian chạy, chúng tôi nhận được thông báo lỗi như "bấm vào nối kết trên trang web không thành công". 

Xác nhận sự cố

Để xác minh rằng thành phần web thực sự là bên trong một IFRAME chéo tên miền, hãy làm theo các bước dưới đây: 

  1. Mở trình duyệt web và định vị thành phần 

  2. Nhấn F12 để cửa sổ DOM Explorer của trình duyệt sẽ mở 

  3. Chọn thành phần thông qua DOM Explorer  

  4. Trong cửa sổ DOM Explorer, định vị yếu tố iFrame mẹ của nó 

  5. Kiểm tra tên miền lưu trữ thành phần iFrame 

Tên miền sẽ khác với trang web đó.  

Cách giải quyết

Mở trang web nguồn của thành phần IFRAME trên tab mới hoặc cửa sổ trình duyệt mới và tiếp tục tự động hóa trên trang web mới. 

Quy trình này có thể được tự động bằng cách thu URL của trang web được nhúng bằng cách dùng "nhận thông tin chi tiết về hành động trên trang web". Giá trị của thuộc tính bị bắt là thuộc tính "src" của thành phần iFrame. 

Sau đó, sử dụng hành động "khởi động trình duyệt mới" hoặc "tạo tab mới" để mở trang web mới. 

Lưu ý rằng có những trường hợp giải pháp thay thế này có thể không áp dụng, nếu ví dụ như hành động sẽ được thực hiện trong cửa sổ iFrame ảnh hưởng đến các trường khác của trang web mẹ. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×