Bug #: 11281542 (sqlbuvsts01)
Lỗi #: 10870250 (sqlbuvsts01)
Lỗi #: 74181 (ý tưởng nội dung)
Lỗi #: 69604 (ý tưởng nội dung)

Triệu chứng

Trong Microsoft SQL Server 2016 2017, khi đăng nhập tuỳ chỉnh được bật trong SQL Server tích hợp dịch vụ (SSIS), các gói SSIS ngẫu nhiên có thể treo trong quá trình triển khai.

Giải pháp

Khắc phục sự cố này được bao gồm trong bản Cập Nhật tích luỹ sau cho SQL Server:

Cập Nhật tích luỹ 4 cho SQL Server 2017

Bản Cập Nhật tích luỹ 6 cho SQL Server 2016 gói dịch vụ 1

Giới thiệu về bản dựng SQL Server

Mỗi mới xây dựng dành cho SQL Server chứa tất cả các bảo mật và hotfix vá đã tạo trước đó. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản mới nhất cho SQL Server:

Cập Nhật tích luỹ mới nhất cho SQL Server 2017

xây dựng mới nhất cho SQL Server 2016

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

KE: tidou
Tác giả:
Người viết: v-thomr
Biên tập: sqlprev; daleche; yidetu; fredep; v-fmeng; tidou
Biên tập viên: v-jeffbo

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×