Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Triệu chứng

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Trong một môi trường Microsoft tích hợp máy chủ Server 2010, bạn có các hotfix đã cài đặt được mô tả trong bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

    2559748 Khắc phục: Giá trị không chính xác được ghi vào DB2 khi bạn gửi một chuỗi trống DB2 bằng cách sử dụng dịch vụ tích hợp SQL Server trong một môi trường lưu trữ tích hợp Server 2010

  • Bạn sử dụng các Microsoft OLE DB Provider cho DB2 đọc cột VARCHAR dài hơn 8,192 ký tự.

  • Cột có chứa một chuỗi trống.

Trong trường hợp này, bạn nhận được dữ liệu không chính xác.Chú ý

  • Nếu cột chứa một chuỗi trống, giá trị cột được đọc chính xác.

  • Nếu bạn sử dụng tên Microsoft.HostIntegration.MsDb2Client, sự cố xảy ra.

Giải pháp

Hotfix giải quyết vấn đề này được bao gồm trong tích lũy Cập Nhật 1 cho máy chủ lưu trữ tích hợp 2010.For biết thêm thông tin về cách lấy gói Cập Nhật tích luỹ này, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:

2533330 Gói Cập Nhật tích luỹ 1 dành cho máy chủ tích hợp Server 2010

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận đây là sự cố trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×