Bug #: 11190572 (sqlbuvsts01)
Lỗi #: 74384 (ý tưởng nội dung)

Triệu chứng

Xem xét tình huống sau:

  • Bạn sử dụng SQL Server 2016 phân tích dịch vụ (SSAS) bảng mẫu.

  • Bạn thực hiện hàng cấp bảo mật (RLS) trong một mẫu SSAS bảng.

  • Bạn tạo ra nhiều phân vùng trên một bảng dữ liệu kho bãi lớn dữ liệu.

  • Bạn kết nối với kiểu SSAS bảng trong PowerPivot add-in cho Microsoft Excel người dùng có quyền đọc mẫu SSAS bảng.

Trong trường hợp này, khi bạn bấm chuột phải vào bất kỳ ô dữ liệu và sau đó nhấp vào Hiển thị chi tiết, bạn có thể nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Xảy ra lỗi không mong muốn (tập tin ' xmhistogramcache.cpp', dòng 242, chức năng 'XMHistogramCache::FindVSColumn'). Xảy ra lỗi không mong muốn (tập tin ' xmhistogramcache.cpp', dòng 242, chức năng 'XMHistogramCache::FindVSColumn')

Lỗi này cũng có thể xảy ra khi bạn thực hiện truy vấn drillthrough bằng cách sử dụng câu lệnh DRILLTHROUGH (MDX).

Giải pháp

Việc khắc phục sự cố này được bao gồm trong 8 bản Cập Nhật tích luỹ cho SQL Server 2016 Service Pack 1.

Giới thiệu về SQL Server 2016 xây dựng

Mỗi mới xây dựng dành cho SQL Server 2016 chứa tất cả các bảo mật và hotfix vá đã tạo trước đó. Chúng tôi khuyến nghị bạn cài đặt bản mới nhất cho SQL Server 2016.

Trạng thái

Microsoft đã xác nhận rằng đây là sự cố trong sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".

Tham khảo

Tìm hiểu về thuật ngữ Microsoft sử dụng để miêu tả các bản cập nhật phần mềm.

KE: v-fmeng
Tác giả:
Người viết: v-thomr
Biên tập: sqlprev; daleche; v-kaac; selvar; kaneco; chravuri; sarchid; gertc; sgajjela; v-fmeng
Biên tập viên: v-jesits

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×