Khắc phục sự cố cài đặt không thành công của Internet Explorer 11

Tóm tắt

Khi bạn cài đặt Windows Internet Explorer 11, quá trình cài đặt có thể không thành công và bạn nhận được thông báo lỗi. Điều này có thể xảy ra vì nhiều lý do. Để khắc phục các sự cố cài đặt thường gặp, sử dụng một hoặc nhiều phương pháp xử lý sự cố sau.

Danh sách trước khi bạn cài đặt Internet Explorer 11

Đảm bảo rằng hệ thống của bạn đáp ứng các yêu cầu hệ điều hành nhỏ nhất

Để cài đặt thành công Internet Explorer 11, hãy đảm bảo rằng hệ thống của bạn đáp ứng một trong các yêu cầu tối thiểu về hệ điều hành như sau:

 • Windows 7, 32-bit với Gói Dịch vụ 1 (SP1) hoặc các phiên bản mới hơn

 • Windows 7, 64-bit với Gói Dịch vụ 1 (SP1) hoặc các phiên bản mới hơn

 • Windows Server 2008 R2 với Gói Dịch vụ 1 (SP1) hoặc các phiên bản mới hơn

Nếu bạn đang chạy Windows 7 hoặc Windows Server 2008 R2, hãy đảm bảo rằng bạn đã cài đặt hoặc phiên bản mới hơn.
Internet Explorer 11 nằm trong Windows 8.1 và Windows Server 2012 R2. Vì vậy, bạn không cần cài đặt Internet Explorer 11 cho những hệ điều hành trên.

Để biết thêm thông tin về yêu cầu hệ điều hành tối thiểu dành cho Internet Explorer 11, xem .

Đảm bảo bạn đã cài đặt bản cập nhật tiên quyết

Trong suốt quá trình cài đặt, bạn có thể nhận được thông báo lỗi sau đây:

Internet Explorer cần được cập nhật trước khi cài đặt.


Internet Explorer 11 cố gắng cài đặt phần mềm được yêu cầu và các thành phần một cách tự động. Nếu phần cài đặt này bị lỗi, Internet Explorer sẽ dừng quá trình cài đặt. Nếu điều này xảy ra, bạn phải cài đặt phần mềm cần thiết thủ công trước khi bạn có thể cài đặt Internet Explorer 11.

Để biết thêm thông tin, tham khảo để tải các bản cập nhật cần thiết của Internet Explorer 11 dành cho Windows 7.

Ngoài ra, bạn có thể xem tệp IE11_main.log trong thư mục Windows (ví dụ: C:\Windows) để tìm xem những bản cập nhật cần thiết nào không được cài đặt đúng cách.

Đảm bảo rằng trình điều khiển thẻ video tương thích

Một số máy tính có các bộ chuyển đổi video kết hợp chưa tương thích với Internet Explorer 11 dành cho Windows 7. Internet Explorer 11 sẽ không cài đặt trên các hệ thống này cho đến khi trình điều khiển phần cứng đã cập nhật được cài đặt. Để biết thêm thông tin về vấn đề này, tham khảo .

Đảm bảo rằng các cài đặt cập nhật khác đều hoàn tất

Internet Explorer 11 cho Windows 7 không thể tự động cài đặt các phần được yêu cầu nếu vẫn còn bất kỳ cài đặt cập nhật hoặc quá trình khởi động lại hệ thống đang diễn ra.

Để kiểm tra xem bạn có quá trình cài đặt bản cập nhật hoặc khởi động lại nào đang diễn ra trong Windows 7, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở Panel điều khiển.

 2. Nhấp Hệ thống và Bảo mật.

 3. Nhấp Windows Update.

Nếu bạn có hoạt động đang diễn ra, thực hiện như sau trước khi bạn thử cài đặt Internet Explorer 11 cho Windows 7, sao cho phù hợp:

 • Nếu quá trình cài đặt bản cập nhật đang diễn ra, hãy đợi quá trình cập nhật đó hoàn tất.

 • Nếu tất cả các bản cập nhật đều được cài đặt nhưng khởi động lại hệ thống đang chờ xử lý, hãy khởi động lại máy tính của bạn.

Hãy chắc rằng bạn sử dụng đúng phiên bản cài đặt.

Bạn phải dùng đúng bản cài đặt dành cho phiên bản hệ điều hành của bạn.

Tham khảo để xem hệ điều hành của bạn là phiên bản 32-bit hay 64-bit.

Sau đó, tải xuống trình cài đặt Internet Explorer 11 đúng với phiên bản của hệ điều hành bạn sử dụng. Để thực hiện việc này, truy cập , và định vị tệp tải xuống cho hệ điều hành phù hợp, 32-bit hoặc 64-bit.

Lưu ý Bạn cũng cần chắc chắn chọn trình cài đặt thích hợp với ngôn ngữ của bạn.

Dỡ cài đặt Internet Explorer 9 trước khi bạn cài đặt Internet Explorer 11

Trong quá trình cài đặt Internet Explorer 11, bạn có thể nhận được thông báo lỗi 9C59.

Để giải quyết sự cố này, bạn có thể phải gỡ cài đặt Internet Explorer 9, khởi động lại máy tính, và sau đó cài đặt Internet Explorer 11.

Để gỡ cài đặt Internet Explorer 9

 1. Bấm nút Khởi động, nhập Chương trình và Tính năng vào ô tìm kiếm và sau đó chọn Xem các cập nhật đã cài đặt trong ngăn bên trái.

 2. Trong Gỡ cài đặt cập nhật, cuộn xuống phần Microsoft Windows.

 3. Nhấp chuột phải vào Windows Internet Explorer 9, chọn Dỡ cài đặt, sau đó khi được nhắc, chọn .

 4. Nhấp Khởi động lại ngay để hoàn tất quá trình dỡ cài đặt Internet Explorer 9.

Sau khi máy tính của bạn khởi động lại, thử cài đặt Internet Explorer 11.

Các sự cố cài đặt khác

Một số tiện ích bị hỏng hoặc biến mất trong Windows 7 sau khi bạn cài đặt Internet Explorer 11

Sự cố này xảy ra khi kích thước văn bản tuỳ chỉnh (DPI) trên máy tính của bạn được đặt ở một giá trị lớn hơn giá trị mặc định.

Để khắc phục sự cố này, bạn có thể làm theo các bước trong để đặt kích thước văn bản tùy chỉnh (DPI) trở về Nhỏ hơn - 100%.
Hoặc, bạn có thể gỡ cài đặt Internet Explorer 11 tạm thời.

Cài đặt phiên bản địa phương hoá của Internet Explorer 11

Bạn có thể cài đặt Internet Explorer 11 sử dụng ngôn ngữ bản xứ bằng cách sử dụng phiên bản tiếng Anh của trình cài đặt hoặc một phiên bản ngôn ngữ địa phương được hỗ trợ của trình cài đặt.

Nếu không sử dụng phiên bản tiếng Anh của trình cài đặt Internet Explorer 11, hãy đảm bảo rằng phiên bản ngôn ngữ của trình cài đặt phù hợp với ngôn ngữ đang chạy trên hệ điều hành của bạn. Nếu phiên bản ngôn ngữ không phù hợp, Internet Explorer 11 sẽ dừng cài đặt. Ngoài ra, bạn nhận được thông báo lỗi sau:

Sai phiên bản của trình cài đặt Internet Explorer


Ví dụ, bạn sẽ gặp tình huống ngôn ngữ không phù hợp nếu bạn cố gắng cài đặt phiên bản tiếng Tây Ban Nha của Internet Explorer 11 trên máy tính đang chạy hệ điều hành phiên bản tiếng Catalan của Windows. Mặc dù Tây Ban Nha là ngôn ngữ cơ sở cho Gói Giao diện Ngôn ngữ Catalan (LIP), bạn phải sử dụng trình cài đặt Internet Explorer 11 phiên bản tiếng Catalan trong trường hợp cụ thể này.

Để cài đặt Internet Explorer 11 ở ngôn ngữ đang hoạt động của bạn, hãy tải xuống trình cài đặt Internet Explorer 11 đúng cho phiên bản hệ điều hành của bạn. Để thực hiện việc này, truy cập và sau đó định vị tệp tải xuống phù hợp cho hệ điều hành 32-bit hoặc 64-bit.

Lưu ýThông tin này chỉ áp dụng cho phiên bản không phải tiếng Anh của trình cài đặt Internet Explorer 11. Nếu bạn sử dụng phiên bản tiếng Anh của trình cài đặt trong môi trường ngôn ngữ được hỗ trợ không phải tiếng Anh thì quá trình cài đặt vẫn tiếp tục bằng tiếng Anh, nhưng chương trình cài đặt sẽ khớp với ngôn ngữ hệ điều hành của bạn.

Tạm thời vô hiệu hoá phần mềm chống gián điệp và phần mềm diệt vi-rút

Cảnh báo Cách này có thể khiến máy tính hoặc mạng dễ chịu sự tấn công của những người dùng nguy hiểm hoặc phần mềm nguy hiểm như vi-rút. Chúng tôi không khuyến khích sử dụng cách này, nhưng chúng tôi cung cấp thông tin để bạn có thể áp dụng cách làm này theo quyết định riêng của bạn. Bạn tự chịu rủi ro khi sử dụng cách này.

Nếu bạn chọn tạm thời vô hiệu hoá phần mềm chống gián điệp hoặc virus trước khi cài đặt Internet Explorer 11, hãy làm theo các bước sau:

 1. .

 2. Vô hiệu hoá phần mềm chống gián điệp và phần mềm chống vi-rút trên máy tính của bạn. Để thực hiện việc này, nhấp chuột phải vào biểu tượng của phần mềm chống gián điệp hoặc phần mềm chống virus trong khu vực thông báo rồi nhấn Thoát hoặc Vô hiệu hoá.

 3. Sau khi phần mềm chống gián điệp hoặc phần mềm chống virus đã bị vô hiệu hoá, thử cài đặt lại Internet Explorer.

 4. Sau khi hoàn tất cài đặt Internet Explorer, kích hoạt lại phần mềm chống vi rút và chống gián điệp mà bạn đã vô hiệu hoá.

 5. Đi đến Windows Update để cài đặt các bản cập nhật mới nhất cho chương trình và hệ điều hành của bạn.

Cài đặt lại Internet Explorer 11

Nếu bạn cố cài đặt lại Internet Explorer 11 sau khi đã gỡ cài đặt chương trình gần đây, quá trình cài đặt có thể không thành công. Sự cố này có thể xảy ra vì hệ thống chưa hoàn thành việc xoá các tệp thiết lập tạm thời yêu cầu cài đặt ban đầu của chương trình. Nếu sự cố này xảy ra, chúng tôi khuyên bạn chờ 20 phút trước khi cố gắng cài đặt lại Internet Explorer 11.

Thông tin Bổ sung

Dỡ cài đặt Internet Explorer 11 

Nếu bạn quyết định gỡ cài đặt Internet Explorer 11 cho Windows 7, làm theo các bước trong phần Gỡ cài đặt Internet Explorer trong .

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×