Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

GIỚI THIỆU

Bài viết này mô tả cách cập nhật Microsoft Outlook. Cập nhật lên phiên bản mới nhất của Outlook khắc phục nhiều loại vấn đề kết nối.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Nếu các bản cập nhật mới nhất cho Outlook không được áp dụng, bạn có thể gặp phải các sự cố sau:

 • Bạn đang liên tục hoặc liên tục được nhắc nhập mật khẩu của bạn.

 • Bạn không thể thiết lập hồ sơ thư.

 • Bạn không thể kết nối với hộp thư.

 • Bạn gặp sự cố liên quan đến tính năng (ví dụ: thư, lịch hoặc danh bạ).

Để khắc phục sự cố này, thiết lập Office để tự động cập nhật lên phiên bản mới nhất. Để thực hiện việc này, sử dụng một trong các phương pháp sau, nếu phù hợp với trường hợp của bạn.

Văn phòng 2013

 1. Khởi động chương trình Office 2013.

 2. Trên tab tệp , bấm vào tài khoản Office hoặc tài khoản.

 3. Thực hiện một trong những cách sau:

  • Nếu bạn thấy nút tuỳ chọn bản Cập Nhật , bấm cho phép Cập Nhật. Hoặc, nếu bản Cập Nhật đã được kích hoạt, nhưng bạn đang không chạy bản mới nhất của Outlook, bấm Cập Nhật ngay bây giờ.

  • Nếu bạn không thấy nút tuỳ chọn bản cập Nhật, hãy sử dụng Windows Update để cài đặt các bản cập nhật mới nhất.

Văn phòng 2010 và hệ thống Microsoft Office 2007

Sử dụng Windows Update để cài đặt các bản cập nhật mới nhất.

THAM KHẢO

Để biết thêm thông tin về Windows Update, hãy xem bài viết sau trong cơ sở kiến thức Microsoft:

306525 làm thế nào để cấu hình và sử dụng Cập nhật tự động trong WindowsVẫn cần giúp đỡ? Truy cập vào cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×