Nó thường xảy ra nếu kết nối không được được đóng đúng cách và lỗi hoàn toàn có thể giống như sau:

System.InvalidOperationException: thời gian chờ hết hạn. Thời gian chờ trôi qua trước khi kết nối từ nhóm.

 

Điều này có thể xảy ra vì tất cả những kết nối sử dụng và đạt kích thước tối đa nhóm.

Điều này thường có thể tránh được theo thực tiễn tốt nhất trong các bài đăng blog sau đây trên MSDN: thời gian chờ hết hạn. Thời gian chờ trôi qua trước khi kết nối từ nhóm.

Điều này có khắc phục sự cố không?

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×