Hiện tượng

Khi cài đặt máy chủ Microsoft Dynamics CRM 2011, thông báo lỗi sau có thể xảy ra:

"Tên Phiên bản SQL Server phải giống với tên máy tính."

Nguyên nhân

Tên máy tính của Microsoft SQL Server đã được thay đổi sau khi đã cài đặt Microsoft SQL Server

Giải pháp

Sử dụng các bước sau để giải quyết thông báo lỗi:

1. trên Microsoft SQL server, chọn và mở SQL Server Management Studio

2. kết nối với máy chủ và phiên bản có chứa cơ sở dữ liệu Microsoft Dynamics CRM.

3. chọn mới truy vấn từ thanh công cụ

4. nhập hai dòng dưới đây và sau đó chọn nút thực hiện trên thanh công cụ

Chọn @@SERVERNAME

Chọn * từ sysservers

5. quan sát kết quả sẽ hiển thị một không phù hợp.

6. xóa các dòng trước đó và nhập dòng bên dưới. Bạn sẽ cần thay thế < servername > với tên cột svrname từ bước 4.

sp_dropserver '<servername>'

7. xoá dòng trước đó và nhập dòng bên dưới. Bạn sẽ cần phải thay thế < servername > với giá trị @@servername chọn từ bước 4

sp_addserver '< servername >', 'cục bộ'

8. nhập hai dòng dưới đây và sau đó chọn nút thực hiện trên thanh công cụ

sp_helpserver

chọn @@servername

9. cuối cùng khởi động lại dịch vụ SQL Server cho phiên bản SQL.


Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×