Triệu chứng

Bạn đã cài đặt ứng dụng điện thoại và máy tính bảng Microsoft Dynamics CRM và nhận được lỗi sau khi bạn cố gắng kết nối với Microsoft Dynamics CRM tổ chức của bạn:


Windows / iOS ứng dụng:
"Máy chủ không có hoặc không hỗ trợ ứng dụng này"


Android:
"Thao tác này không thành công vì bạn đang gián tuyến. Kết nối và thử lại."

Nguyên nhân

Lỗi này có thể xảy ra trong môi trường tại chỗ nếu chứng chỉ cho Microsoft Dynamics CRM trang web hoặc liên kết máy chủ, chẳng hạn như ADFS, không đáng tin cậy.

Lỗi này có thể xảy ra với một tổ chức trực tuyến nếu tổ chức của bạn được liên kết với Office 365 và chứng chỉ của máy chủ liên kết của bạn, chẳng hạn như ADFS, không đáng tin cậy.

Giải pháp

Đảm bảo rằng chứng chỉ SSL sử dụng được tin tưởng bằng cách sử dụng chứng chỉ tin cậy công khai hoặc thêm chứng chỉ thẩm quyền xác thực chứng chỉ của trang web Microsoft Dynamics CRM và máy chủ liên kết vào thiết bị.

Thêm chứng chỉ chứng chỉ thiết bị phù hợp sẽ khiến bạn phải xuất chứng chỉ chứng từ một thiết bị có và sau đó nhập. Trong hầu hết trường hợp, bạn có thể chỉ cần có chứng chỉ đã xuất trên thiết bị và mở để cài đặt/nhập nó.

Thông tin

Nếu bạn lưu theo dõi, lỗi sau được ghi:

Windows 8:

"Chứng chỉ bảo mật cần thiết để truy cập tài nguyên này không hợp lệ"

iPad:

"Tải ứng dụng không thành công do lỗi SSL"


Để biết thêm thông tin về cách cài đặt chứng chỉ chứng xem các bài viết sau đây:
Windows - http://social.technet.microsoft.com/wiki/contents/articles/2167.how-to-use-the-certificates-console.aspx
iOS - https://www.apple.com/hk/en/ipad/business/docs/iOS_6_Certificates_Sep12.pdf
Android - https://support.google.com/nexus/answer/2844832?hl=en


Để biết thông tin về cách kích hoạt theo dõi trong CRM cho máy tính bảng, hãy tham khảo bài viết sau:

Cho phép theo dõi trong CRM cho máy tính bảng

http://www.microsoft.com/en-US/dynamics/crm-customer-center/enable-tracing-in-crm-for-tablets.aspx

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×