Kiểm tra bên ngoài đăng nhập chức năng bằng cách sử dụng IdpInitiatedSignOn

Sử dụng trang IdpInititatedSignOn để nhanh chóng xác minh nếu dịch vụ AD FS lên và chạy và chức năng xác thực hoạt động đúng cách. Để mở trang IdpInitiatedSignOn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Kích hoạt trang IdpInitiatedSignOn bằng cách chạy lệnh sau trên máy chủ AD FS:
    Set-AdfsProperties -EnableIdPInitiatedSignonPage $true

  2. Từ một máy tính có bên ngoài mạng của bạn, hãy truy cập trang sau:
    https://FederationInstance/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx

  3. Nhập chính xác thông tin của người dùng hợp lệ trên trang đăng nhập.

Đã đăng nhập thành công?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×