Sử dụng trang IdpInititatedSignOn để nhanh chóng xác minh nếu dịch vụ AD FS lên và chạy và chức năng xác thực hoạt động đúng cách. Để mở trang IdpInitiatedSignOn, hãy làm theo các bước sau:

  1. Kích hoạt trang IdpInitiatedSignOn bằng cách chạy lệnh sau trên máy chủ AD FS:
    Set-AdfsProperties -EnableIdPInitiatedSignonPage $true

  2. Từ một máy tính có bên ngoài mạng của bạn, hãy truy cập trang sau:
    https://FederationInstance/adfs/ls/idpinitiatedsignon.aspx

  3. Nhập chính xác thông tin của người dùng hợp lệ trên trang đăng nhập.

Đã đăng nhập thành công?

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×