Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

Truy cập AD FS sẽ chỉ trực tiếp tới máy chủ AD FS hoặc cân bằng tải trước máy chủ AD FS. Để kiểm tra sau:

  • Ping tên dịch vụ liên kết (ví dụ như fs.contoso.com). Xác nhận nếu địa chỉ IP mà bạn nhận được xử lý một máy chủ AD FS hoặc cân bằng tải máy chủ AD FS.

  • Kiểm tra xem có bản ghi A cho các dịch vụ liên kết trong các máy chủ DNS. Bản ghi A phải trỏ đến một máy chủ AD FS hoặc cân bằng tải máy chủ AD FS.

Vấn đề được giải quyết?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×