Kiểm tra xem trạng thái dịch vụ AD FS đang chạy

  1. Trên máy chủ AD FS mở trình quản lý máy chủ.

  2. Trong trình quản lý máy chủ, nhấp vào công cụ > dịch vụ.

  3. Kiểm tra trạng thái của Dịch vụ liên kết Active Directory đang chạy.

Vấn đề được giải quyết?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×