Sign in with Microsoft
Sign in or create an account.

GIỚI THIỆU

Bài viết này mô tả cách thay đổi ảnh người dùng của bạn được hiển thị trong Exchange Online trong Office 365, Lync 2013 và Lync Web App. 

GIẢI

Để cập nhật ảnh người dùng của bạn trong Exchange Online, Lync 2013 và Lync Web App, hãy làm theo các bước sau đây:   

  1. Đăng nhập vào cổng thông tin Office 365 (http://Portal.Office.com) hoặc Outlook trên web (http://Outlook.Office.com).

  2. Bấm vào ảnh người dùng của bạn (hoặc chỗ dành sẵn của nó) ở bên phải tên của bạn.

  3. Trong cửa sổ tài khoản của tôi , hãy bấm vào ảnh hoặc chỗ dành sẵn cho người dùng của bạn.

  4. Trong cửa sổ thông tin tài khoản mới, hãy bấm duyệt để chọn và tải lên ảnh của bạn.

  5. Bấm lưu để đặt ảnh người dùng của bạn.

THÔNG TIN BỔ SUNG

Trong Office 365, ảnh người dùng được lưu trữ tại các vị trí sau đây:

  • Ảnh độ phân giải thấp (nhỏ hơn 100 KB) được lưu trữ trong thuộc tính Thumbnailphoto của người dùng trong Active Directory. Đây là ảnh đã được đồng bộ hóa với Office 365 trong môi trường hỗn hợp. Ảnh độ phân giải thấp được sử dụng bởi Lync 2010.

  • Ảnh có độ phân giải cao được lưu trữ trong thư mục gốc của hộp thư Exchange Online của người dùng. Ảnh độ phân giải cao được hiển thị trong Exchange Online, Lync 2013 và Lync Web App.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×