Lưu, sao lưu và khôi phục tệp trong Microsoft Office

Bạn có thể lưu tệp vào một thư mục trên ổ đĩa cứng của bạn, một vị trí mạng, điện toán đám mây, DVD, màn hình nền hoặc ổ đĩa flash. Trong khi bạn phải xác định đích, nếu nó khác với thư mục mặc định, quy trình tiết kiệm là giống nhau bất kể những gì bạn chọn đích. Theo mặc định, các chương trìnhOffice lưu tệp trong thư mục làm việc mặc định.

Ngoài ra, bạn có thể lưu tệp theo một định dạng tệp khác, chẳng hạn như RTF, CSV hoặc PDF.

Lưu tệp vào OneDrive hoặc SharePoint cho phép bạn truy nhập vào bất kỳ thiết bị nào và cho phép các tính năng như lưu tự động và lịch sử Phiên bản, có thể giúp ngăn ngừa mất dữ liệu nếu tệp của bạn đóng đột ngột.

Để lưu tệp của bạn:

 1. Nhấn CTRL+S hoặc chọn tệp > lưu.

  Mẹo: Bạn cũng có thể chọn lưuBiểu tượng lưu trên thanh công cụ truy nhập nhanh.

 2. Bạn phải nhập tên cho tệp nếu bạn lưu tệp lần đầu tiên.

Mẹo: Lưu tệp của bạn vào một vị trí đám mây, chẳng hạn như OneDrive hoặc SharePoint, để có thể truy nhập nó ở bất kỳ đâu, cộng tác với những người khác trong lịch sử Phiên bản thực và truy nhập.

Theo mặc định, nếu bạn đã đăng nhập, các tệp được lưu vào OneDrive của bạn. Nếu bạn muốn lưu tệp hiện tại ở một nơi nào đó, hãy bấm vào danh sách thả xuống vị trí để xem các vị trí được dùng gần đây. Nếu vị trí bạn muốn không có ở đó, bạn có thể mở cửa sổ lưu đầy đủ như bằng cách chọn Thêm tùy chọn lưu.

Hộp thoại lưu trong Microsoft Excel cho Office 365

Mẹo: Nếu bạn lưu tệp của mình vào OneDrive hoặc SharePoint, lưu tựđộng sẽ được bật theo mặc định, vì vậy bạn không cần phải nhớ lưu như bạn đi.

Nếu bạn muốn thay đổi vị trí mặc định cho những người này sẽ lưu vào một trong các thư mục được dùng gần đây khác của bạn, hãy chọn vị trí thả xuống , bấm chuột phải vào vị trí thư mục mà bạn muốn đặt làm mặc định và chọn đặt làm vị trí mặc định

Ảnh chụp màn hình về cách đặt vị trí mặc định trong Word trong khi lưu tệp mới

Nếu bạn muốn lưu vào một vị trí khác ngoài các thư mục dùng gần đây của bạn, hãy chọn Thêm vịtrí. Nếu bạn chưa nhận được bản cập nhật này, các ứng dụng Office của bạn sẽ tiếp tục sử dụng menu Tệp để lưu.

Mẹo: 

 • Bạn cũng có thể nhấn F12 hoặc chọn tệp > lưu dưới dạng để mở menu Tệp.

 • Nếu bạn đã sử dụng các phím tắt khi đóng tài liệu, chẳng hạn như ALT + F4, bạn có thể nhanh chóng chọn "không lưu" tệp bằng cách sử dụng phím gia tốc bàn phím cho nút đó (ALT + N).

Lưu bản sao dưới dạng tệp mới (Lưu Như)

Mẹo: Nếu bạn sẽ tạo một tệp mới dựa trên một tệp hiện có, nhưng chỉ muốn các thay đổi của bạn được lưu trong tệp mới, bạn nên lưu bản sao trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào. Như vậy, tệp gốc của bạn sẽ không hề thay đổi và tất cả những gì bạn chỉnh sửa sẽ có trong bản sao mới. Bạn cũng có thể bấm chuột phải vào tệp gốc, rồi chọn mở một bản sao.

 1. Nhấn F12 hoặc bấm Tệp > Lưu Bản sao.

 2. Theo mặc định, Office sẽ lưu bản sao trong cùng một vị trí với bản gốc. Nếu bạn vẫn muốn lưu ở vị trí hiện có thì tiếp tục đến bước 3. Nếu bạn muốn lưu bản sao mới ở một vị trí khác thì hãy chọn ở bước này.

  Vị trí

  Mô tả

  Site – [Tên Công ty Bạn]

  Thư viện tài liệu SharePoint hoặc Nhóm Office 365

  OneDrive – [Tên Công ty Bạn]

  OneDrive for Business

  OneDrive - Cá nhân

  OneDrive dành cho người dùng thông qua tài khoản Microsoft

  PC Này

  Thiết bị cục bộ của bạn, bao gồm mọi ổ đĩa cứng hoặc ổ đĩa flash được kết nối

  Duyệt

  Mở File Explorer để bạn có thể dẫn hướng đến vị trí bất kỳ trên máy tính của mình.

 3. Đặt tên cho bản sao mới và bấm vào Lưu.

Tệp gốc của bạn sẽ đóng và bây giờ bạn sẽ làm việc trên bản sao mới mà bạn vừa tạo.

Mẹo: Nếu bạn thường xuyên tạo tệp mới dựa trên tệp hiện có, bạn có thể muốn sử dụng mẫu để giúp quy trình dễ dàng và an toàn hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo mẫu.

Lưu dưới dạng định dạng khác

Bạn có thể muốn lưu tệp của mình trong một định dạng khác để bạn hoặc ai đó khác có thể mở tệp trong chương trình khác hoặc phiên bản cũ hơn. Ví dụ, bạn có thể muốn lưu tài liệu Word của mình dưới dạng tệp văn bản có định dạng (RTF) hoặc sổ làm việc Excel của bạn dưới dạng tệp giá trị Comma-Separated (CSV).

Quan trọng: Nếu bạn lưu một tệp Office ở định dạng khác với định dạng XML mở (chẳng hạn như. DOCX,. XLSX, hoặc. PPTX) một số trải nghiệm được kết nối và các tính năng hiện đại như bộ kiểm tra lưu tựđộng hoặc trợ năng sẽ không hoạt động trên tệp đó.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Như.

 3. Chọn vị trí tệp, chẳng hạn như OneDrive hoặc PC Này để lưu trữ tệp của bạn.

 4. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tệp.

 5. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm vào định dạng tệp bạn muốn lưu tệp theo đó. Ví dụ: bấm vào Văn bản có Định dạng (.rtf), Word 97-2003 (.doc), Trang Web (.htm hay .html) hoặc Phân tách bằng Dấu phẩy (.csv).

  Bấm vào menu thả xuống loại tệp để chọn một định dạng tệp khác cho tài liệu của bạn

  Để biết thêm thông tin về cách lưu tệp theo định dạng PDF (. PDF) hay XPS (. XPS), hãy xem lưu hoặc chuyển đổi sang PDF hoặc XPS.

 6. Bấm Lưu.

Sao lưu và khôi phục tệp của bạn

Cách bạn sao lưu và khôi phục tệp của bạn phụ thuộc vào vị trí và khi bạn lưu nó. Để tìm hiểu thêm về một tính năng, bao gồm cả các phiên bản của Office hỗ trợ, hãy chọn tên của tính năng trong bảng dưới đây.

Đã lưu vào OneDrive

Tính năng

Lưu tự động

Tự động lưu tệp của bạn khi lưu tệp trong OneDrive hoặc SharePoint trong Microsoft 365.

Lịch sử Phiên bản

Lịch sử Phiên bản cho phép bạn xem và khôi phục các phiên bản trước của các tệp được lưu trữ trong OneDrive hoặc SharePoint trong Microsoft 365.

Sao lưu với OneDrive

Trên PC chạy Windows, bạn có thể sao lưu các thư mục trên máy tính, tài liệu và ảnh của bạn bằng cách sử dụng bản sao lưu thư mục máy tính OneDrive. Ngoài ra, hãy xem các tệp được lưu vào OneDrive theo mặc định trong Windows 10.

Khôi phục OneDrive (chỉ đăng ký của bạn)

Bạn có thể khôi phục toàn bộ các OneDrive của mình thành một lần trước nếu các tệp OneDrive của bạn bị xóa, ghi đè, bị lỗi hoặc bị phần mềm độc hại.

Khôi phục tệp hoặc thư mục đã xóa trong OneDrive

Bạn có thể khôi phục tệp và thư mục mà bạn đã xóa khỏi OneDrive của mình.

Đã lưu vào thiết bị của bạn

Nếu AutoRecover được bật và tệp của bạn sẽ đóng bất ngờ, khôi phục tài liệu mở ra vào lần tiếp theo bạn mở ứng dụng Office. Bạn cũng có thể khôi phục Phiên bản trước đó của tệp Office.

Quan trọng: Ngay cả khi đã bật AutoRecover, bạn nên lưu tệp thường xuyên trong khi bạn đang làm việc trên đó để tránh mất dữ liệu vì không có vấn đề về quyền lực không mong muốn hoặc sự cố khác.

Bạn có thể lưu bản sao dưới dạng tệp mới hoặc theo một định dạng khác hay vào một vị trí khác trong Office 2016.

Lưu bản sao dưới dạng tệp mới (Lưu Như)

Mẹo: Nếu bạn định tạo một tệp mới, dựa trên một tệp hiện có nhưng chỉ muốn các thay đổi của mình được lưu trong tệp mới, bạn nên thực hiện quy trình Lưu một Bản sao trước; rồi mới thực hiện thay đổi. Như vậy, tệp gốc của bạn sẽ không hề thay đổi và tất cả những gì bạn chỉnh sửa sẽ có trong bản sao mới.

 1. Nhấn F12 hoặc bấm Tệp > Lưu Bản sao.

 2. Theo mặc định, Office sẽ lưu bản sao trong cùng một vị trí với bản gốc. Nếu bạn muốn lưu bản sao mới ở một vị trí khác thì hãy chọn ở bước này. Nếu bạn vẫn muốn lưu ở vị trí hiện có thì tiếp tục đến bước 3.

 3. Đặt tên cho bản sao mới và bấm vào Lưu.

Tệp gốc của bạn sẽ đóng và bây giờ bạn sẽ làm việc trên bản sao mới mà bạn vừa tạo.

Mẹo: Nếu bạn thường xuyên tạo tệp mới dựa trên tệp hiện có, bạn có thể muốn sử dụng mẫu để giúp quy trình dễ dàng và an toàn hơn. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo mẫu.

Chọn một vị trí khác để lưu tệp

Trong quá trình Lưu hoặc Lưu Bản sao được mô tả bên trên, bạn có thể chọn một vị trí khác để lưu tệp của mình.

 1. Chọn vị trí đám mây, web site hoặc thiết bị mà bạn muốn lưu tệp.

  Vị trí

  Mô tả

  Site – [Tên Công ty Bạn]

  Thư viện tài liệu SharePoint hoặc Nhóm Office 365

  OneDrive – [Tên Công ty Bạn]

  OneDrive for Business

  OneDrive - Cá nhân

  OneDrive dành cho người dùng thông qua tài khoản Microsoft

  PC Này

  Thiết bị cục bộ của bạn, bao gồm mọi ổ đĩa cứng hoặc ổ đĩa flash được kết nối

  Duyệt

  Mở File Explorer để bạn có thể dẫn hướng đến vị trí bất kỳ trên máy tính của mình.

 2. Chọn một thư mục từ danh sách Thư mục Gần đây hoặc bấm vào Duyệt nếu bạn không thấy vị trí bạn muốn được liệt kê ở đó.

 3. Xác nhận tên tệp bạn muốn sử dụng, rồi bấm vào Lưu.

Lưu dưới định dạng khác hoặc cũ hơn

Bạn có thể muốn lưu tệp của mình trong một định dạng khác để bạn hoặc ai đó khác có thể mở tệp trong chương trình khác hoặc phiên bản cũ hơn. Ví dụ: có thể bạn muốn lưu tài liệu Word 2016 của mình dưới dạng Tệp Văn bản Có định dạng (RTF) hoặc sổ làm việc Excel của mình dưới dạng tệp Giá trị Được phân tách bằng Dấu phẩy (CSV).

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Như.

 3. Chọn vị trí tệp, chẳng hạn như OneDrive hoặc PC Này để lưu trữ tệp của bạn.

 4. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tệp.

 5. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm vào định dạng tệp bạn muốn lưu tệp theo đó. Ví dụ: bấm vào Văn bản có Định dạng (.rtf), Word 97-2003 (.doc), Trang Web (.htm hay .html) hoặc Phân tách bằng Dấu phẩy (.csv).

  Bấm vào menu thả xuống loại tệp để chọn một định dạng tệp khác cho tài liệu của bạn

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách lưu tệp theo định dạng PDF (. PDF) hay XPS (. XPS), hãy xem lưu hoặc chuyển đổi sang PDF hoặc XPS.

 6. Bấm vào Lưu.

Lưu dưới dạng bản sao hoặc lưu vào vị trí khác trong Office 2013.

 1. Chọn vị trí đám mây, web site hoặc thiết bị mà bạn muốn lưu tệp.

  Vị trí

  Mô tả

  Site – [Tên Công ty Bạn]

  SharePoint Server 2013 hoặc thư viện tài liệu cũ hơn

  OneDrive – [Tên Công ty Bạn]

  OneDrive cho cơ quan hoặc trường học

  OneDrive - Cá nhân

  OneDrive dành cho khách hàng thông qua tài khoản Microsoft của bạn

  Các vị trí web khác

  Bất cứ website nào khác mà bạn có quyền truy nhập lưu trữ tệp.

  Máy tính

  Thiết bị cục bộ của bạn

 2. Chọn một thư mục từ danh sách Thư mục Gần đây hoặc bấm vào Duyệt nếu bạn không thấy vị trí bạn muốn được liệt kê ở đó.

 3. Xác nhận tên tệp bạn muốn sử dụng, rồi bấm vào Lưu.

Khi sử dụng hộp thoại Lưu Như, bạn còn có thể lưu tệp vào vị trí mới bằng cách dùng ngăn Dẫn hướng.

Hộp thoại Lưu dưới Dạng của Windows Vista và Windows 7

 1. Để chọn thư mục hay nhập đường dẫn đến thư mục, hãy sử dụng Thanh Địa chỉ.

 2. Để xem nhanh vị trí bạn thường dùng, hãy sử dụng ngăn Dẫn hướng.

 3. Để xem thêm các loại tệp, hãy bấm vào mũi tên.

Bạn cũng có thể sử dụng hộp thoại Lưu Như để đổi tên tệp hoặc thay đổi vị trí bạn lưu tệp bằng cách bấm vào thư mục khác.

Bạn có thể muốn lưu tệp của mình trong một định dạng khác để bạn hoặc ai đó khác có thể mở tệp trong chương trình khác hoặc phiên bản cũ hơn. Ví dụ, bạn có thể muốn lưu tài liệu Word của mình dưới dạng tệp văn bản có định dạng (RTF) hoặc sổ làm việc Excel của bạn dưới dạng tệp giá trị Comma-Separated (CSV).

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Như.

 3. Chọn vị trí tệp, chẳng hạn như OneDrive hoặc PC Này để lưu trữ tệp của bạn.

 4. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tệp.

 5. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm định dạng tệp bạn muốn lưu tệp theo đó. Ví dụ: bấm Văn bản có Định dạng (.rtf), Trang Web (.htm hay .html) hoặc Phân tách bằng Dấu phẩy (.csv).

  Bấm vào menu thả xuống loại tệp để chọn một định dạng tệp khác cho tài liệu của bạn

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách lưu tệp theo định dạng PDF (. PDF) hay XPS (. XPS), hãy xem lưu hoặc chuyển đổi sang PDF hoặc XPS.

 6. Bấm vào Lưu.

Nếu bạn đang sử dụng Office 2010, bạn có thể lưu tệp thành phiên bản trước của Office bằng cách chọn phiên bản trong danh sách Lưu dưới dạng trong hộp thoại Lưu Như. Ví dụ: bạn có thể lưu tài liệu Word 2010 (.docx) dưới dạng tài liệu 97-2003 (.doc).

Lưu ý: 

 • Office 2010 tiếp tục sử dụng các định dạng tệp dựa trên XML, chẳng hạn như .docx, .xlsx và .pptx, được giới thiệu trong Bản phát hành Office 2007. Do đó, tệp được tạo trong Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 và Microsoft PowerPoint 2010 có thể mở được trong các chương trình Bản phát hành Office 2007 mà không cần phần bổ trợ đặc biệt hay bị mất chức năng. Để biết thêm thông tin, xem mục Mở Định dạng XML và phần mở rộng tên tệp.

 • Để biết thêm thông tin về tính tương thích giữa các tệp từ các bản phát hành khác nhau, hãy xem mục Sử dụng Bộ kiểm tra Tương thích.

Để biết thông tin về cách lưu tệp Microsoft Access 2010 .ACCDB thành định dạng .MDB cũ hơn, xem mục Chuyển đổi cơ sở dữ liệu .accdb thành định dạng tệp cũ hơn.

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Như.

 3. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tệp.

 4. Bấm vào Lưu.

Khi sử dụng hộp thoại Lưu Như, bạn còn có thể lưu tệp vào vị trí mới bằng cách dùng ngăn Dẫn hướng.

Hộp thoại Lưu dưới Dạng của Windows Vista và Windows 7

 1. Để chọn thư mục hay nhập đường dẫn đến thư mục, hãy sử dụng Thanh Địa chỉ.

 2. Để xem nhanh vị trí bạn thường dùng, hãy sử dụng ngăn Dẫn hướng.

 3. Để xem thêm các loại tệp, hãy bấm vào mũi tên.

Bạn cũng có thể sử dụng hộp thoại Lưu Như để đổi tên tệp hoặc thay đổi vị trí bạn lưu tệp bằng cách bấm vào thư mục khác.

Bạn có thể muốn lưu tệp của mình trong một định dạng khác để bạn hoặc ai đó khác có thể mở tệp trong chương trình khác hoặc phiên bản cũ hơn. Ví dụ, bạn có thể muốn lưu tài liệu Word của mình dưới dạng tệp văn bản có định dạng (RTF) hoặc sổ làm việc Excel của bạn dưới dạng tệp giá trị Comma-Separated (CSV).

 1. Bấm tab Tệp.

 2. Bấm Lưu Như.

 3. Chọn vị trí tệp, chẳng hạn như OneDrive hoặc PC Này để lưu trữ tệp của bạn.

 4. Trong hộp Tên tệp, nhập tên mới cho tệp.

 5. Trong danh sách Lưu dưới dạng, bấm định dạng tệp bạn muốn lưu tệp theo đó. Ví dụ: bấm Văn bản có Định dạng (.rtf), Trang Web (.htm hay .html) hoặc Phân tách bằng Dấu phẩy (.csv).

  Bấm vào menu thả xuống loại tệp để chọn một định dạng tệp khác cho tài liệu của bạn

  Lưu ý: Để biết thêm thông tin về cách lưu tệp theo định dạng PDF (. PDF) hay XPS (. XPS), hãy xem lưu hoặc chuyển đổi sang PDF hoặc XPS.

 6. Bấm vào Lưu.

Nếu bạn đang sử dụng Office 2010, bạn có thể lưu tệp thành phiên bản trước của Office bằng cách chọn phiên bản trong danh sách Lưu dưới dạng trong hộp thoại Lưu Như. Ví dụ: bạn có thể lưu tài liệu Word 2010 (.docx) dưới dạng tài liệu 97-2003 (.doc).

Lưu ý: 

 • Office 2010 tiếp tục sử dụng các định dạng tệp dựa trên XML, chẳng hạn như .docx, .xlsx và .pptx, được giới thiệu trong Bản phát hành Office 2007. Do đó, tệp được tạo trong Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010 và Microsoft PowerPoint 2010 có thể mở được trong các chương trình Bản phát hành Office 2007 mà không cần phần bổ trợ đặc biệt hay bị mất chức năng. Để biết thêm thông tin, xem mục Mở Định dạng XML và phần mở rộng tên tệp.

 • Để biết thêm thông tin về tính tương thích giữa các tệp từ các bản phát hành khác nhau, hãy xem mục Sử dụng Bộ kiểm tra Tương thích.

Để biết thông tin về cách lưu tệp Microsoft Access 2010 .ACCDB thành định dạng .MDB cũ hơn, xem mục Chuyển đổi cơ sở dữ liệu .accdb thành định dạng tệp cũ hơn.

Chúng tôi luôn lắng nghe

Bài viết này đã được Cập Nhật vào ngày 29 tháng 1, 2020 như là kết quả của chú thích của bạn. Nếu bạn thấy bài viết này hữu ích và đặc biệt là nếu bạn không thấy bài viết hữu ích, vui lòng sử dụng các mục điều khiển phản hồi bên dưới để cho chúng tôi biết cách mình có thể cải thiện.

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×