Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

VẤN

Khi bạn thực hiện di chuyển chuyển giao để di chuyển hộp thư từ tổ chức Microsoft Exchange tại cơ sở của bạn sang Microsoft Exchange Online, một hoặc nhiều người dùng không được di chuyển và bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Một loại đối tượng Active Directory khác đã tồn tại đối với "<người dùng> @ <domainname>. com" trong rừng đích. Vui lòng xác minh rằng địa chỉ SMTP là chính xác.

BỞI

Sự cố này xảy ra vì các đối tượng người dùng không được di chuyển đã được đặt trong tổ chức đích Exchange Online.

NGHIỆM

Để giải quyết vấn đề này, hãy loại bỏ các đối tượng người dùng trong Exchange Online. Để thực hiện việc này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Đăng nhập vào cổng thông tin Microsoft Office 365 với tư cách là người quản trị.

  2. Bấm người dùng và nhóm, rồi tìm kiếm những người dùng không di chuyển.

  3. Xóa vĩnh viễn người dùng. Bạn có thể thực hiện điều này trong cổng thông tin Office 365 hoặc bằng cách sử dụng mô-đun Microsoft Azure Active Directory cho Windows PowerShell. Quan trọng Việc xóa tài khoản người dùng cũng sẽ xóa thông tin liên quan đến SharePoint Online và Skype for Business Online (trước đây là Lync Online) cho người dùng đó. Để xóa người dùng bằng cách sử dụng mô-đun Azure Active Directory cho Windows PowerShell, hãy làm theo các bước sau đây:

    1. Kết nối với Azure Active Directory (Azure AD). Để biết thêm thông tin về cách thực hiện thao tác này, hãy xem mục quản lý AZURE AD bằng cách dùng Windows PowerShell.

    2. Chạy lệnh sau đây:

      Remove-MSOL –UserPrincipalName User@domain.com –RemoveFromRecycleBin 

Sau khi bạn làm theo các bước sau đây, hãy đảm bảo rằng người dùng không còn được liệt kê trong cổng thông tin, sau đó thực hiện di chuyển. 

THÔNG TIN BỔ SUNG

Để biết thêm thông tin về di chuyển chuyển giao Exchange, hãy xem di chuyển tất cả các hộp thư đến Exchange Online bằng di chuyển chuyển giao. Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft hoặc diễn đàn TechNet của Exchange.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×