VẤN

Hãy xem xét tình huống sau:

  • Bạn muốn thiết lập đăng nhập đơn (SSO).

  • Bạn có môi trường Microsoft Exchange Server tại cơ sở nhưng không muốn triển khai kết hợp đầy đủ với Microsoft Exchange Online trong Office 365.

  • Để thực hiện SSO, bạn triển khai các dịch vụ liên kết Active Directory (AD FS) 2,0 và sau đó dùng đồng bộ hóa Active Directory để đồng bộ hóa tài khoản người dùng từ dịch vụ thư mục Active Directory tại cơ sở của bạn vào Microsoft Azure Active Directory (Azure AD).

Trong trường hợp này, khi bạn thực hiện di chuyển Exchange theo giai đoạn để di chuyển các hộp thư từ môi trường tại chỗ của bạn sang Exchange Online, bạn nhận được thông báo lỗi sau đây:

Các hộp thư được liệt kê trong bảng sau đây không thể di chuyển được vì chúng chứa lỗi. Tìm hiểu thêm...

Ngoài ra, khi bạn bấm vào Tìm hiểu thêm, bạn nhận được thông báo lỗi tương tự như sau:

Lỗi: hộp thư-1joe@contoso. lỗi hôn lên Windows Live đã xảy ra trong khi cung cấp cho "joe@exch1.exchcloud.com". Đã xảy ra lỗi nội bộ trong khi đang nói chuyện với Windows Live. Các chi tiết bổ sung: "0X800482101033:hành động hiện đang bị chặn đối với API. CH1IDOPRTI03 2011.09.07.15.30.48".

BỞI

Office 365 không thể thay đổi thuộc tính của người dùng đã liên kết. Trong trường hợp này, Office 365 không thể thay đổi giá trị của trường ForceChangePassword từ True thành false trong tệp CSV mà bạn đã tạo cho quá trình di chuyển.

NGHIỆM

Để giải quyết sự cố này, hãy sửa tệp CSV để đặt trường ForceChangePassword thành false đối với người dùng liên kết. Ví dụ, tệp CSV sẽ trông giống như sau:

EmailAddress

Quên

ForceChangePassword

joe@contoso.com

<Password>

False

THÔNG TIN BỔ SUNG

Điều quan trọng là phải đảm bảo rằng người dùng đang truy nhập vào các hộp thư đang được di chuyển có quyền cần thiết. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục "bạn cần biết những gì trước khi bắt đầu?" trong phần di chuyển hộp thư đến Exchange Online với di chuyển theo giai đoạn.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×