We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.

Lưu ý Trình hướng dẫn cấu hình hỗn hợp được tích hợp trong Exchange Management Console trong Microsoft Exchange Server 2010 không còn được hỗ trợ nữa. Do đó, bạn sẽ không còn sử dụng trình hướng dẫn cấu hình hỗn hợp cũ nữa. Thay vào đó, sử dụng trình hướng dẫn cấu hình kết hợp Office 365 có tại http://aka.MS/HybridWizard. Để biết thêm thông tin, hãy xem trình hướng dẫn cấu hình kết hợp Office 365 cho Exchange 2010.

VẤN

Khi người dùng tìm cách kết nối với Outlook Web App bằng URL tại chỗ trong triển khai hỗn hợp của máy chủ Exchange tại cơ sở và Exchange Online, họ sẽ nhận được thông báo lỗi sau đây:

"Địa chỉ Outlook Web App https://www. <DomainName>. com/owa đã hết hạn."

BỞI

Sự cố này xảy ra nếu tham số Targetowaurl cho mối quan hệ của tổ chức không được đặt đúng. Tham số này có thể không được đặt chính xác cho các cấu hình hỗn hợp được tạo theo cách thủ công (chẳng hạn như trong Exchange 2010 Service Pack 1 và các phiên bản cũ hơn). Trình hướng dẫn cấu hình hỗn hợp đặt tham số này đúng cách.

NGHIỆM

Hãy đảm bảo rằng tham số Targetowaurl được đặt đúng. Để kiểm tra xem tham số này có được đặt đúng không, hãy mở Exchange Management Shell trên máy chủ Exchange tại cơ sở, rồi chạy lệnh sau đây:

Get-OrganizationRelationship | Set-OrganizationRelationship –TargetOwaURL http://outlook.com/owa/<domain>.mail.microsoft.com" 

THÔNG TIN BỔ SUNG

Tham số Targetowaurl xác định URL của Outlook Web App của tổ chức bên ngoài được xác định trong mối quan hệ tổ chức. Tham số này được sử dụng cho chuyển hướng Outlook Web App trong một tình huống triển khai kết hợp Exchange. Khi tham số này được đặt, người dùng trong tổ chức có thể sử dụng URL Outlook Web App hiện tại của họ để truy nhập vào Outlook Web App trong tổ chức bên ngoài.

Bạn vẫn cần trợ giúp? Đi đến cộng đồng Microsoft hoặc diễn đàn TechNet của Exchange.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×